Veiledningen bidrar til å styrke den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning (foto: Norconsult/NOFO).

Norconsult har utarbeidet veiledning for Miljødirektoratet

Miljødirektoratet publiserte i høst rapporten "Kommunal beredskap mot akutt forurensning - veiledning for dimensjonering". Veiledningsmetodikk og beskrivelse av analyser er utarbeidet av Norconsult.

Veiledningen omhandler den enkelte kommunes ansvar for å utarbeide en miljørisikoanalyse og en beredskapsanalyse for hendelser som kan medføre akutt forurensning. Den kan lastes ned her:
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/oktober-2020/kommunal-beredskap-mot-akutt-forurensning-veiledning-til-dimensjonering/

– I mer enn 20 år har Norconsult levert rådgivningstjenester innen akutt forurensning. Da nye krav til kommunene ble lagt inn i Forurensningsforskriftens kapittel 18A, og en ny veiledning om dette skulle utarbeides, var det gledelig at Miljødirektoratet valgte Norconsult til å utføre oppdraget, sier Jørn Harald S. Andersen, prosjektleder i Norconsults avdeling Sikkerhet.

I tillegg til å styrke beredskapen mot mindre hendelser, beskriver veiledningen også samspillet mellom lokal, regional og nasjonal beredskap mot store tilfeller av akutt forurensning.