Foto: Martine Hansen Hospital (fra nettside)

Norconsult har vunnet et nytt sykehusoppdrag

Norconsult er tildelt oppdraget «Utbyggingsprosjektet» for Martina Hansen Hospital.

Etter konkurranse der fem grupperinger deltok, har Martina Hansen Hospital (MHH) valgt å inngå avtale om forprosjekt med opsjon på detaljprosjekt med gruppen:

  • Hartmann Prosjektrådgivning AS, prosjekteringsgruppeleder og prosjekteringsleder
  • Ratio Arkitekter AS, arkitekt
  • Norconsult AS, ingeniørfag

Utbyggingsprosjektet er basert på MHHs langsiktige avtale med Helse Sør-Øst som spesialsykehus for ortopedi, ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi. MHHs visjon er å være førstevalget innenfor nevnte virksomheter. Arealutviklingen skal gi fleksibilitet i forhold til endret drift og arealbruk.

Forprosjektet skal videreføre et av alternativene fra idé- og konseptutredningen.

Mål for prosjektet er å gi god bygningsmessig standard og attraktivitet, tilpasningsdyktig bygningsmasse med varighet minst til 2030, og arealmessig kapasitet til å møte befolknings- og aktivitetsveksten mot 2030.

Prosjektet omfatter nybygg i underkant av 4 000 m2 og i overkant av 1 600m2 middels til tung ombygning. MHH vil få et samlet areal på 13 000 m2 etter ut- og ombygningen.

Dette oppdraget setter store krav til faglig kompetanse innen sykehus og spesielt rettet mot sykehusvirksomhet i drift. Her kan prosjektgruppen skilte til bred erfaring innen sykehusplanlegging, både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg til hovedleverandørene består gruppen av underrådgiverne SINTEF, Nosyko AS og Pro Integrated Management AS, med ansvar for henholdsvis delfunksjonsprogram (DFP), utstyrsprogram og overordnet teknisk program (OTP).

– Vi er godt fornøyd med at prosjektgruppen vinner frem med sitt tilbud. Nå ser vi frem til å være med på å fornye et sykehus som er en viktig del av hovedstadsområdet innenfor Helse Sør-Øst. Prosjektet vil involvere alle ordinære fag samt flere spesialister. Dette er et spennende og prestisjefylt prosjekt som gruppen ser frem til å ta fatt på. Tildelingen viser at gruppen og Norconsult har den faglige styrken som skal til for å løse krevende sykehusoppdrag. Dette er i tråd med våre mål og satsning innen Sykehus og institusjonsbygg for fagmiljøet i Sandvika, sier Klaus Andreassen, Seksjonsleder Helsebygg Elektro, og Kåre Kallmyr, Seksjonsleder Sykehus og Renrom.