Dalheim_Johansen og Lind

Norconsult Harstad sentral i store og viktige prosjekter

Prosjekteringen av det kommende helsehuset i Harstad og nyåpnede Borkenes skole, er bare to av mange oppdrag hvor medarbeiderne ved Norconsult Harstad lykkes med samspill, samhandling og prosjektstyring på viktige og store prosjekter i nord.

Prosjekteringen av det kommende helsehuset i Harstad og nyåpnede Borkenes skole, er bare to av mange oppdrag hvor medarbeiderne ved Norconsult Harstad lykkes med samspill, samhandling og prosjektstyring på viktige og store prosjekter i nord.

Byggingen av det nye helsehuset i Harstad, kommunens største prosjektinvestering så langt, er nå igangsatt.

Bygget skal gi en helt ny helsehverdag for mange av kommunens beboere og kommunens ansatte. I tillegg vil det øke samspillet mellom kommunens helsetjenester, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Norges Arktiske Universitet (UiT).

Viktige bidrag fra Norconsult

Norconsult bidrar tungt i prosjekteringen av det nye helsehuset, og for Harstad-kontoret, ett av rundt 70 lokalkontorer i Norge, har oppdraget vært svært viktig.

Byggingen av det nye helsehuset i Harstad har startet, Norconsult har bidratt med prosjekteringen.

Norconsults rådgivere har jobbet med tomtestudier, forprosjektering, kostnadskalkyler og budsjettering, prosjekteringsledelse, fremdriftsplanlegging, prosjektstøtte, arkitektur og landskapsarkitektur. I tillegg er det blitt gjennomført tekniske kravspesifikasjoner alle fagområder, byggeledelse og detaljprosjektering for alle tekniske fag.

– Det er utrolig givende å bidra i dette prosjektet. Prosjektet har virkelig samfunnsnytte og er med å skape verdi og gjøre hverdagen bedre for brukere, pasienter og ansatte, sier avdelingsleder i Norconsult Harstad, Håvard Dalheim Johansen.

Helsehuset er planlagt med fem etasjer og skal plasseres like ved sykehuset i Harstad. Prosjektet har vært gjennom omfattende brukermedvirkning fra mange brukergrupper og interessenter, og prosjektet skal også oppnå bærekraftsertifikat (BREEAM).

Spisskompetansen i Harstad

Helsehuset i Harstad er ikke det eneste store prosjektet Norconsult Harstad har jobbet med de seneste årene og der kontorets spisskompetanse innen prosjektstyring, samarbeid og samhandling har gitt resultater.

Blant annet sørger et sterkt lag av arkitekter i Harstad for at Norconsult er i stand til å gjennomføre majoriteten av de største og mest spennende prosjektene i regionen.

Noen eksempler er ombygginger på Universitetssykehuset Nord-Norge, oppskytingsrampe for satellitter på Andøya Space Center, utbygginger på internasjonale flyplasser, flere skoler, barnehager og kontorbygg.

Landskapsarkitekt Kristin Petursdottir. Foto: Fotostudioet Smilehullet

– Vi vektlegger varig arkitektur, kvalitet i opplevelse og stedlig tilnærming. Spennvidden i type oppdrag er stor, og vi opplever stor etterspørsel etter vår kompetanse, sier Håvard Dalheim Johansen.

Nylig ble nye Borkenes skole åpnet, og skolestart dannet avslutning for Norconsults flerfaglige oppdrag. Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra skolens elever og lærere, kommunen som byggherre og totalentreprenøren.

Prosjektet Borkenes skole ble gjennomført som et fullverdig VDC-prosjekt. VDC (Virtual Design and Construction) er et rammeverk for oppdragsgjennomføring, inkluderer metodikk for gode arbeidsprosesser og bidrar til langt bedre styring i tverrfaglige, komplekse prosjekter. Dette skiller seg fra andre prosjektgjennomføringsmodeller ved at det vektlegges at bruken av modeller og digitale verktøy gir verdi og nytte.

– Samspill, samarbeid og deling av kunnskap er i fokus for å skape det best mulige resultatet, sier Håvard Dalheim Johansen.

Prosjektet Borkenes skole (modellen t.v.) ble gjennomført som et fullverdig VDC-prosjekt. VDC er et rammeverk for oppdragsgjennomføring, inkluderer metodikk for gode arbeidsprosesser.

Sterk vekst

I Harstad er det spesielt det tverrfaglige arkitekt- og ingeniørmiljøet som har vokst betydelig i de seneste årene. Norconsult har vært på offensiven både når det gjelder nyansettelser og med oppkjøp av to arkitektkontorer i Harstad.

– Med sterk vekst oppnår vi større markedsandeler og med god gjennomføring har vi lykkes meget godt. Dette medfører at vi nå også rekrutterer medarbeidere innen mange ulike fagområder – dette til tross for et ellers tøft marked i bransjen, sier Stein Olav Utmo, kontorleder Norconsult Harstad.