Norconsult skal levere rådgivningstjenester til realiseringen av Skandinavias største solcellepark. (Foto: Norconsult)

Norconsult hjelper European Energy med å realisere Skandinavias største solcellepark

Det danske fornybarselskapet European Energy planlegger å bygge en 240 hektar stor solcellepark utenfor Helsingborg i Sverige. Norconsult har fått i oppdrag å levere rådgivingstjenester innen nettverkstilknytning og prosjektering i prosjektet.

Den fremtidige solcelleparken i Svedberga blir Skandinavias største, med en planlagt produksjon på 130 megawatt (MW), noe som tilsvarer produksjonen fra Sveriges største vindparker. Energien fra solparken vil kunne varme opp 7 000 eneboliger, eller drive 56 000 elbiler i et helt år.

– Svedbergas solcelleanlegg er et meget spennende prosjekt som kommer til å sette en helt ny standard for solcelleanlegg i Sverige. Vi skal levere eksperttjenester innen nettverkstilknytning og prosjektering helt frem til ferdig anlegg, sier Robert Kozelka, oppdragsleder i Norconsult Sverige.

– Utviklingen innen solcelleanlegg går i et rasende tempo. Så sent som i 2019 ble solparker på 20 MW markedsført som Sveriges største. Nå, bare ett år senere, prosjekterer vi en park på omtrent sju ganger denne kapasiteten, sier Johan Jalvemo, avdelingsleder for kraftoverføring i Norconsult i Sverige.

Å samarbeide med fremtidsrettede selskaper som driver den fossilfrie utviklingen fremover, er helt i tråd med Norconsults strategi, mener Jalvemo.

– Norconsult har tatt strategiske valg om å satse helhjertet på rådgivningstjenester som fremmer sirkulær energiproduksjon, slik som sol-, vind- og vannkraft. Det er gjennom å drive denne typen prosjekter, sammen med progressive selskaper som European Energy, at Sverige kommer til å nå sine mål om et fossilfritt energisystem innen 2040, konkluderer han.