Norconsult i front med fullintegrert BIM

Tema på Byggedagene 2016 var «Framtidens næringsliv», med omstilling og innovasjon i fokus. Norconsults Kristoffer Bugge høstet engasjement og spontanapplaus fra salen for sitt kreative foredrag om Norconsults satsning på fullintegrert BIM.

Med foredraget «Samhandling gjennom bruk av ny teknologi gir økt produktivitet» presenterte Bugge blant annet sin teori om at vi stort sett tenker lineært mens utvikling som regel er ekspotensiell. Verden forandrer seg raskt og det som ble ansett som umulig for noen år siden er i dag en realitet. Overført til BIM innebærer det å tørre å investere og å satse på verktøy, kompetanse og arbeidsmetodikk fra start for å sikre vesentlig uttelling over tid. Dersom man inntar en vent og se holdning har man ikke den nødvendige bevegelsesenergien når toget passerer.

Bugge viste hvordan Norconsult gjennom innovativ utnyttelse av verktøy og tilpasning for å åpne flaskehalser nå kan bidra til å gjennomføre fullintegrerte BIM prosjekter uten tradisjonelle tegningsleveranser. Entreprenøren henter all info fra modellen for bygging eller ombygging, og byggherren sitter igjen med en fullintegrert og intelligent BIM-modell som kan utnyttes i forvaltning, drift og vedlikehold.

Norconsult har kommet langt på BIM-området. Dette er et resultat av målrettet satsning på; innovasjon, intern opplæring, utvikling av ny teknologi og optimalisering av arbeidsprosesser i nært samarbeid med de ulike aktørene i bransjen. Resultatet er at vi nå kan utnytte potensialet som ligger i BIM til fulle. Det er også et resultat av mange entusiasters tro på verktøyet og evnen til å ta BIM ned på et praktisk og anvendt nivå og ut i full bruk.

Med glimt i øyet og en kreativ og engasjerende presentasjon med virkningsfull bruk av bilder, animasjoner, modeller og videoer viste han hvordan alle fagdisipliner er modellert inn i BIM i et pågående anleggsprosjekt – som nå bygges uten bruk av tegninger og tradisjonelle materialer og bøyelister. Han presenterte også Norconsults egenutviklede applikasjon som knytter elementene i modellen dynamisk mot mengdeliste og derved kontraktuelle krav. Dette er ifølge Bugge et avgjørende element i bruken av fullintegrert BIM i en tradisjonell hovedentreprise.

Byggedagen er et årlig arrangement for hele byggebransjen som gikk av stabelen 8. og 9. mars 2016 på SAS Radisson Blue Plaza Hotel i Oslo i regi av Byggenæringen.

Se Norconsult og Kristoffer Bugges foredrag på Byggedagene 2016 her.