Arkitekt Nanna Meidell forteller om Nedre Fiskumfoss i et nytt program om vannkraft på NRK (Skjermdump NRK)

Norconsult i NRK-dokumentar om norsk vannkraft

Arkitekt Nanna Meidell i Norconsult er med i NRK-dokumentaren «Vannkraft – arvesølv fra fjellheimen», som nylig ble lansert på NRK TV. Programmet tar for seg historien til norsk vannkraft som kilde til ren energi fra starten og frem til i dag.

Flere vannkraftverk i Norge blir karakterisert som kulturskatter, ikke minst på grunn av arkitekturen. Mot slutten av programmet blir vannkraftverket Nedre Fiskumfoss trukket frem som et godt eksempel hvor man har valgt å bygge nytt, men brukt eksisterende infrastruktur - og der bærekraft, effektivisering og arkitektur har stått sentralt.

Nanna Meidell var sentral i det arkitektoniske arbeidet med kraftverket, og i programmet forteller hun litt om tanken bak det som ble sluttproduktet.

Arkitektur er et viktig satsingsområde for Norconsult, og selskapet har et stort miljø med over 700 arkitekter. Helt sentralt i selskapets arkitektursatsing står det å skape varige verdier. Norconsults arkitekter har en tverrfaglig og helhetlig tilnærming, noe som bidrar til både kvalitet, innovasjon og bærekraftige valg.

Sekvensen om Nedre Fiskumfoss begynner 29 minutter og 50 sekunder ut i programmet, og lenken finner du her:

https://tv.nrk.no/program/KOID75007919