Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen (t.h.) deltok på åpningsarrangement for Norconsult i Stavanger sine nye kontorlokaler i Jåttåflaten. Her med kontorleder for Norconsult i Stavanger, Sverre Hansen.

Norconsult i Stavanger flyttet inn i nye lokaler

22. februar var det offisiell åpning av de nye lokalene til Norconsults Stavangerkontor. Norges største rådgiverselskap flyttet inn i flunkende nye kontorlokaler i Jåttåflaten 27.

Norconsults Stavangerbaserte medarbeidere og rundt 40 gjester, de fleste av dem kunder og samarbeidspartnere av Norconsult, hadde møtt opp på åpningsarrangementet for å ta de nye kontorene i nærmere øyesyn. De topp moderne lokalene er utstyrt med det siste innen teknologi, og alle de 82 medarbeiderne sitter samlet på ett plan. Dette gir et kontor som er tilrettelagt for økt samhandling og tverrfaglig prosjektarbeid. En fornøyd kontorsjef, Sverre Hansen, ønsket velkommen, og ga deretter ordet til Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

– Markedet for rådgivningstjenester i Stavangerregionen er preget av et høyt aktivitetsnivå og tøff konkurranse. Som Norges ledende rådgiver, ser vi mange spennende muligheter i Stavanger i årene som kommer. Norconsult tilbyr et tverrfaglig og sterkt tilbud, og har over tid bygget opp solid kompetanse innen en rekke fagfelt. Vi er svært godt rigget for å være med på å bygge et Stavanger for fremtiden, sa Per Kristian Jacobsen.

Papirløse prosjekter på programmet

Marius Jablonskis fra Norconsults hovedkontor i Sandvika presenterte videre prosjektgjennomføring ved hjelp av VDC (Virtual Design and Construction) og BIM (Building Information Modelling). Ved bruk av BIM som prosjektplanleggingsverktøy bruker man ikke papirbaserte tegninger, men planlegger hele prosjektet i en BIM-modell; en digital modell som inneholder all informasjon som trengs for å realisere prosjektet. BIM sikrer kvaliteten på tvers i prosjektet og gir blant annet full innsikt i «hvordan det ferdige prosjektet blir», muliggjør løpende samkjøring av alle fag og kollisjonskontroller, reduserer feil i utførelsen og gir automatisert mengdekontroll, noe som også gir god kostnads- og fremdriftskontroll. Norconsult har et sterkt fokus på VDC og bruker BIM innen alle markedsområder.