Norconsult med underkonsulenter er tildelt flere rammeavtaler med Sykehusbygg HF. Illustrasjon fra Nye Hammerfest Sykehus (Ill.: Link Arkitektur)

Norconsult inngår flere nye rammeavtaler med Sykehusbygg HF

Norconsult signerte nylig flere rammeavtaler med Sykehusbygg HF, og har dermed inngått viktige avtaler knyttet til selskapets satsing på sykehus- og helsebygg.

Sykehusbygg HF eies av de fire regionale helseforetakene i Norge, og har som hovedmål å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for planlegging og bygging av sykehus.

Rammeavtalene Norconsult med underkonsulenter nå har blitt tildelt, gjelder rådgivingstjenester innen de to delområdene Bistand Offentlig planlegging og HMS, samfunn og sikkerhet. I tillegg er Norconsult, i team med Metier OEC, tildelt rammeavtale på de tre delområdene Tidligfaseplanlegging, Økonomiske analyser og Samarbeid og samspill. I team med Nordic – Office of Architecture (Nordic) er Norconsult også tildelt rammeavtale på delområdet Prosjektering.Hovedrådgiver

Norconsult er hovedrådgiver for rammeavtalens delområde Bistand Offentlig planlegging. Hovedtemaer som dette delområdet omfatter er tomteutredninger, offentlige planprosesser og byggesak.

– Vårt fagmiljø har solid kompetanse på offentlige bygg og komplekse planprosesser både i urbane og rurale strøk. Sammen med Nordic leverer Norconsult fagkompetanse innen alle tilstøtende fag, sier Aslaug Bjørke, gruppeleder for Plan i Norconsult.

HMS, samfunn og sikkerhet


Norconsult er også hovedrådgiver for den delen av rammeavtalen som omfatter HMS, samfunn og sikkerhet. Hovedtemaene i dette delområdet er SHA- og miljøledelse i prosjekter, risikoanalyser og -styring, seriøsitet, sikringsrisikoanalyser, samt revisjoner og kontroller. Nordic, Metier OEC og Technogarden Albatross Prosjektledelse er underkonsulenter.

– Vurderingen av selskapets kompetanse og oppgaveforståelse viser at Norconsult ikke bare er gode på fagområdene, men at selskapet også har en meget god forståelse for hvordan disse temaene kan håndteres i sykehusprosjekter, sier Tobias Josefsson, gruppeleder HMS-styring og SHA i Norconsult.

– Det er gledelig at vår gruppes samlede kompetanse innen sykehus legges merke til, og denne avtalen er med på å styrke vår posisjon innen sykehusmarkedet. Norconsult med partnere ser frem til å levere presise og solide leveranser til Sykehusbygg HF innen rammene av avtalen, sier Kåre Kallmyr, avdelingsleder Sykehus og Renrom i Norconsult.

Rammeavtalen med Sykehusbygg HF gjelder i to år med mulighet for inntil to års forlengelse, til sammen maksimalt fire år.