Norconsult er involvert når St. Olavs Hospital HF i Trondheim skal bygge opp et anlegg for å produsere radiokjemiske stoffer til bruk ved avbilding i PET-maskiner.

Norconsult involvert i St. Olavs Hospitals radiokjemiproduksjon

Norconsult har vært med fra starten når St. Olavs Hospital HF i Trondheim nå skal bygge opp et anlegg for å produsere radiokjemiske stoffer til bruk ved avbilding i PET-maskiner.

Forprosjektet pågår nå, og etter godkjenning fortsetter detaljprosjektering og bygging. Norconsult har vært involvert fra skisseprosjekt til forprosjekt og er også involvert i detaljprosjektering med fagene elektro, VVS og spesialrådgivning PET. Oppdragsgiver er St. Olav Eiendom og Sykehusbygg HF har prosjekt- og byggeledelse.

– PET står for positron emisjons tomografi og er en diagnostisk undersøkelse som lager fysiologiske bilder som brukes til å granske en rekke sykdommer. Et stort skritt videre for kreftdiagnostikk i Midt-Norge, sier Bjørn Mordal fra Norconsult, som er engasjert som faglig prosjekteringsleder.

I dag kjøpes de radiokjemiske stoffene fra GE Healthcare i Oslo og sendes med privatfly til Værnes og derfra videre til PET-senteret ved St. Olavs Hospital HF. Denne praksisen endres ved at St. Olavs Hospital HF nå etablerer sin egen syklotron- og radiofarmakaproduksjon i tilknytning til PET-senteret. Det er forventet at egenproduksjonen kommer i gang i januar 2018.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss