Norconsult involvert i UiTs nye teknologibygg

UiT Norges arktiske universitets nye teknologibygg i Tromsø er offisielt åpnet og overlevert.

Norconsult har for byggherre Statsbygg vært prosjekteringsgruppekoordinator og hatt ansvar for arkitektur, brannteknikk, byggteknikk, elektroteknikk og teknisk byggeledelse under oppføringen.

Åpningen skjedde tirsdag 26. januar 2016 med blant andre olje- og energiminister Tord Lien tilstede. Med nybygget er fysikk- og ingeniørutdanningen ved UiT samlokalisert. Alt ligger godt til rette for samarbeid mellom noen av de mest sentrale fagmiljøene i fakultetets nordområdesatsning innenfor klima, sikkerhet og miljøovervåkning. Bygget er knyttet sammen med realfagbygget ved siden av via en gangbro og en underjordisk kulvert.

Teknologibygget er på brutto vel 9 000 kvm fordelt på 300 rom over fem plan og med en grunnflate på vel 2 000 kvm. Bygget rommer ordinære undervisningsrom, mindre auditorier, laboratorier, verksteder og kontorer. Prosjekteringsgruppen med arkitekt har benyttet Building Information Modelling (BIM) for koordinering for alle fag og modellen har vært benyttet som koordineringsverktøy i forprosjekt-, prosjektering- og byggefasen.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss