Concreto Norconsult
Fra venstre, Morten Kvamsdal (daglig leder Concreto), André B. K. Holthe (styreleder i Concreto) og Bård Hernes, konserndirektør Norconsult Hovedkontor.

Norconsult kjøper rådgivningsselskapet Concreto

Norconsult Norge kjøper det Oslo-baserte planleggings- og analyseselskapet Concreto. Med kunder innen offentlig og privat sektor, har Concreto spesialisert seg på rådgivning for planlegging, analyse og utførelse av prosjekter som bidrar til bedre måloppnåelse for prosjekteiere.

Concretos rådgivning utfører økonomisk analyse som beslutningsgrunnlag for prosjekteiere i alle faser av prosjekter.

Selskapet opererer hovedsakelig innenfor bygg, infrastruktur, IT og samfunnsplanlegging, og tjenestene omfatter tidligfase prosjektrådgivning og konseptutvikling, kvalitetssikring og risikostyring, kostnadsestimering, tvisteløsning og samfunnsøkonomisk analyse.

– Oppkjøpet styrker Norconsults kompetanse innen risiko- og kostnadsstyring, og vi ønsker Concreto-teamet velkommen til Norconsult, sier Bård Hernes, konserndirektør for forretningsområdet Norge Hovedkontor i Norconsult.

Overvekt av offentlige kunder

Concreto har 13 ansatte og oppnådde en omsetning på 20 millioner kroner i 2023.

– Norconsult representerer en faglighet og grundighet vi kjenner oss igjen i, og vi er stolte av at Norges ledende rådgivere verdsetter vår kompetanse. Med Norconsults bredde og tyngde vil vi stå enda bedre rustet til å hjelpe våre kunder med å realisere sine prosjekter på riktig måte, sier André B.K. Holthe, styreleder i Concreto. 

Concreto har en overvekt av offentlige kunder i porteføljen. Et eksempel på oppdrag er NTNU Campussamling, der selskapet på oppdrag fra Finansdepartementet har jobbet med kvalitetssikring av sentrale spørsmål knyttet til gjennomføringsstrategien til Statsbygg

Et annet eksempel er byutvikling av Skøyen i Oslo. I oppdrag for Eiendoms- og byfornyelsesetaten har Concreto hjulpet Oslo kommune med å gjennomføre kostnadsberegninger og usikkerhetsanalyser av større infrastrukturtiltak knyttet til byutviklingen av Skøyen. Resultatene fra usikkerhetsanalysene legger grunnlaget for forhandlinger om utbyggingsavtaler med utbyggere i området.

For ytterligere informasjon:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, tlf. +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

***

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. fjerde kvartal 2023)