SG arkitektur blir en del av Norconsult. F.v: Kate Holm, Ove Mork, Per Christian Gomnæs (ekstern rådgiver i forbindelse med prosessen), Bård Sverre Hernes og Thora Heieraas. (Foto: Norconsult)

Norconsult kjøper SG arkitektur på Hønefoss

Med kjøpet av SG arkitektur styrker Norconsult sin tilstedeværelse på Hønefoss og tar en enda sterkere markedsposisjon innen skoler og omsorgsbygg.

SG arkitektur har drevet arkitektvirksomhet i over 50 år, og er med sine syv medarbeidere det største arkitektmiljøet på Hønefoss.

– Det er svært gledelig at SG arkitektur blir en del av Norconsult, og vi ønsker alle medarbeiderne hjertelig velkommen. Med utgangspunkt i en solid tilstedeværelse på Hønefoss skal vi sammen tilby våre kunder enda bedre og mer helhetlige tjenester, sier konserndirektør i Norconsult, Bård Sverre Hernes.

Sterk kompetanse innen skoler og omsorgsbygg

SG arkitektur leverer arkitekttjenester til både offentlige og private byggherrer over store deler av Østlandet. Tjenestene omfatter planlegging og prosjektering av de fleste typer bygg, med hovedvekt på skoler, barnehager samt helse- og omsorgsbygg. For tiden er kontoret engasjert i prosjekter som Harestua skole, Hole ungdomsskole og Ringerike interkommunale legevakt og ambulansestasjon.

– SG arkitektur kompletterer og styrker vår kompetanse, spesielt innen skole og omsorgsbygg. Vi gleder oss til å trekke veksler på disse mulighetene i kommende prosjekter, sier divisjonsdirektør for plan, arkitektur og landskap i Norconsult, Thora Heieraas.

Blir en del av Norges største rådgivermiljø

SG arkitektur ble en integrert del av Norconsult fra 1. januar 2020, og alle ansatte fortsetter i sine stillinger.

– Dette arkitektkontoret har en lang og solid historie på Hønefoss, men nå var tiden moden for å bli en del av et større miljø. Sammen med Norconsult kan vi fremover tilby våre kunder komplette tjenester, med en lokal forankring på Ringerike. Vi ser frem til å bli en del av Norges største tverrfaglige rådgivermiljø, sier Ove Mork, daglig leder i SG arkitektur.

Etter kjøpet av SG arkitektur vil Norconsult ha over 30 medarbeidere på Hønefoss.