Norconsult lanserer ny konsernfilm.

Norconsult lanserer ny konsernfilm

I Norconsult er vi stolte av våre medarbeidere, av virksomheten vår og av prosjektene vi løser. Ikke minst er våre medarbeidere stolte av selskapet sitt, av faget de representerer og av prosjektene de jobber i. I den nye konsernfilmen ønsker vi å vise nettopp dette. Merk at den nye konsernfilmen ble laget før koronakrisen.

Med 4 400 medarbeidere er Norconsult et konglomerat av kompetanse, mennesker og fag. Summen av dette gjør oss i stand til å løse mer enn 20 000 prosjekter årlig. Vi er stolte av mangfoldet vårt, og ønsker å synliggjøre dette. Ikke bare overfor våre omgivelser, men også internt overfor hverandre.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle medarbeidere og selskapet i dag, men vi er både spente og nysgjerrige på morgendagen – på hva den bringer av utfordringer for oss som mennesker, og for oss som selskap. I den tiden verden nå står i er dette ekstra relevant.

I den nye konsernfilmen forsøker å vise hvordan vi bidrar til økt kundeverdi og samfunnsnytte gjennom å legge vekt på samarbeid, digitalisering og bærekraft i prosjektene våre og i måten vi jobber med hverandre og med kundene våre.

Filmen er spilt inn før de nye smittevernreglene om avstand ble innført i mars.

HER er lenke til filmen.

Vi håper du liker det du ser!