Egil Hogna og Dag Fladby Q1 2024
Fra venstre, konsernsjef Egil Hogna i Norconsult og CFO i Norconsult Dag Fladby.

Norconsult leverer vekst og stabil lønnsomhet

Norconsult leverer nok et kvartal med vekst og underliggende stabil lønnsomhet, et kvartal som preges av færre arbeidsdager sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023.

Norconsults nettoomsetning endte på 2,36 milliarder kroner i første kvartal 2024, det tilsvarer en organisk omsetningsvekst justert for kalendereffekter på 6,0 prosent fra samme periode i 2023.

– Totalt sett er aktiviteten i markedet på samme nivå som vi har sett i de foregående kvartalene, og vi er fornøyde med veksten og den underliggende stabiliteten i lønnsomheten i kvartalet i tillegg til økt ordrebok. Tremånedersperioden vi har lagt bak oss påvirkes naturlig nok av at det var fem færre arbeidsdager sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023, noe som skyldes avviklingen av påsken i 2024, men dette vil få tilnærmet motsatt effekt i andre kvartal, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Norconsults justerte EBITA endte på 227 millioner kroner i første kvartal 2024, ned fra 381 millioner kroner i samme periode i 2023, mens justert EBITA-margin endte på 9,6 prosent. Justert EBITA-margin hensyntatt kalendereffekten gikk tilbake 0,3 prosentpoeng til 15,9 prosent i kvartalet.

Gjennomførte to oppkjøp

I løpet av første kvartal gjennomførte Norconsult oppkjøpet av det Oslo-baserte planleggings- og analyseselskapet Concreto. Med kunder innen offentlig og privat sektor, har Concreto spesialisert seg på rådgivning for planlegging, analyse og utførelse av prosjekter som bidrar til bedre måloppnåelse for prosjekteiere. Norconsult kjøpte i tillegg aksjemajoriteten av eiendomsutviklerselskapet SQM, med regnskapsmessig effekt fra 31. januar i år.

Signerte kontrakter

Norconsult økte ordreboken i første kvartal og signerte flere spennende kontrakter. En av disse er sykehusprosjektet Nykøbing Falster i den danske regionen Sjælland, der Norconsult Danmark og Nordic Office of Architecture er underleverandører til GVL Entreprise A/S og bidrar med henholdsvis ingeniør- og arkitekttjenester.

Norconsult har i tillegg fått oppdraget med å levere EPCM- og prosjekteringstjenester til ny kraftforsyning når Bulk Infrastructure Group bygger verdens største datasentercampus driftet på fornybar energi ved N01 Datasentercampus Støleheia. Norconsult startet oppdraget i slutten av 2023 og det skal etter planen avsluttes ved utgangen av 2026. Norconsult får ansvaret for prosjektledelse og styring, prosjektering og prosjekteringsledelse for alle prosjektfaser, anskaffelse og gjennomføring av prosjektet (Construction Management).

For ytterligere informasjon:

Investorer: Elin Spieler, Head of Treasury og IR Manager, elin.spieler@norconsult.com

Media: Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse.