Åpning av Bærekraftsuken besto av paneldebatt med (f.v.) Bård S. Hernes (Norconsult), Liv Kari Hansteen (Rif), Egil Hogna (Norconsult) og Nikolai Astrup (Høyre)

Norconsult må utfordre kundene på bærekraft

Mandag åpnet Norconsult den digitale storsatsningen Bærekraftsuken for andre året på rad. Konsernsjef Egil Hogna har høye forventninger til sine medarbeideres rolle for å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult, Norges første digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Bård Sverre Hernes, konserndirektør hovedkontor og Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i RIF, åpnet mandag Bærekraftsuken.

Under paneldebatten ble det blant annet diskutert hvilke muligheter for vekst som åpner seg i bygg- og anleggsbransjen som følge av det grønne skiftet, samt at krav til klima, miljø og bærekraft i prosjekter kan gi et stort potensial for næringsutvikling.

22 000 bygg rives

– Bygg- og anleggsbransjen har en betydelig negativ påvirkning på klimautslippene. Hvert år rives det 22 000 bygg i Norge fordi det ikke lenger er lønnsomt å beholde dem. Dette skaper store mengder med bygningsavfall som må håndteres. Det skaper også et enormt behov for nye byggematerialer som må produseres og fraktes inn til en byggeplass, sier Bård Sverre Hernes.

– Det er et stort potensiale i å rehabilitere mer og bygge mindre nytt, og kanskje også bygge mye smartere enn det vi gjør i dag, legger Hernes til.

Tidligere minister i Erna Solbergs regjering, Nikolai Astrup, tror ikke nordmenn har tatt inn over seg hva den grønne omstillingen betyr, hva det vil kreve og hva det vil koste.

– Vi skal gjennom en global omstilling. Alle verdens selskaper, stater, kommuner, fylkeskommuner og foreninger må omstilles, fra fossil til fornybar, fra lineær- til sirkulærøkonomi, fra høye utslipp i samfunnet til lave utslipp, sier Astrup.

Høye krav til medarbeiderne

Visjonen for Bærekraftsuken er «Kunnskap vokser når den deles». I løpet av uken skal fageksperter fra Norconsult, og eksterne foredragsholdere, innom de fleste av FNs bærekraftsmål som omhandler økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. 

De enkelte webinarene, 45 totalt, viser konkrete eksempler på hvordan rådgivningsbransjen utfordrer prosjekter innen temaer som for eksempel massehåndtering, sirkulærøkonomi, arkitektur, planprosess, materialvalg og solenergi.

Norconsults konsernsjef Egil Hogna er tydelig på hvilke forventninger han har til sine medarbeidere.

– Som medarbeider i Norconsult må du ha mot og kreativitet, og du må ha en evne til å kommunisere pedagogisk med kunder for å få gjennomslag for alternative måter å løse oppgavene på, sier Hogna.

– Når jeg snakker med kundene våre er de åpne på at de trenger å bli utfordret på bærekraft. De vet hvordan de har løst oppgavene de seneste 20 årene, men det er bare i en åpen og modig dialog vi kan finne fremtidens løsninger, legger Hogna til.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss