Det BREEAM Outstanding-sertifiserte MAX-bygget i Tempeveien 22 er kledd med både solcellepaneler og stående, perforerte aluminiumslameller, som tar unna det aller meste av solinnslipp. Foto: Norconsult

Norconsult med BREEAM Outstanding-klassifisering på rehabilitering

Norconsult har oppnådd høyest mulig klassifisering med designsertifikatet BREEAM Outstanding for MAX-bygget i Trondheim. Kun fire andre bygg i Norge har nådd samme nivå.

Norconsult har bidratt med prosjektering av tilnærmet alle fag, inkludert arkitektur, energirådgiving, VVS, BREEAM AP og BREEAM revisor under rehabiliteringen av MAX-bygget på Tempe i Trondheim.

– Dette viser at rehabiliteringsprosjekter kan oppnå høyere kvalitetskrav enn nybyggprosjekt, samtidig som det bidrar til bedre bærekraftsytelser, sier Daan Boonstra, BREEAM accredited professional og rådgiver bygningsfysikk og miljø i Norconsult.

Byggeier KLP eiendom hadde valget mellom å rive eller rehabilitere Tempe-bygget, men bestemte seg for en bærekraftig totalrehabilitering. Norconsult deltok i tilbudskonkurransen sammen med Veidekke, og i den påfølgende samspillfasen økte Veidekke og Norconsult ambisjonene for bygget fra BREEAM Very Good, som lå i kontrakten, til BREEAM Excellent med noen små enkle grep.

– Vi igangsatte prosjektet med å rehabilitere Max-bygget med veldig høye ambisjoner. Både at bygget skulle oppleves som et nytt bygg for brukerne, men også at vi ønsket at bygget skulle utfordre miljø- og bærekraftambisjonene som allerede lå som føringer i prosjektet. Da vi startet prosjektet med Veidekke og Norconsult var vi enige om en BREEAM-oppnåelse på nivå Excellent, sier Line Gjerde Syltern, prosjektleder for KLP Eiendom Trondheim.

Ambisiøse endringer underveis

Men midt i detaljprosjekt kom Norconsult og Veidekke til et punkt hvor de så at de hadde en mulighet til å gå for aller høyeste klassifisering, og tok dette videre med KLP.

– Underveis i prosjektet fikk vi en utfordring fra Norconsult om å stramme ytterligere til og gå for BREEAM Outstanding, noe vi gjorde. Når rådgiverne utfordrer oss og ikke omvendt, blir vi veldig positivt overrasket. Vi har fått bistand fra Norconsult, både med BREEAM og også med Enova, som vitner om god miljøkompetanse. Det er noe vi er veldig opptatt av, sier Syltern.

Også Bente Rødahl, prosjekteringsleder for Veidekke trekker frem Norconsults energi- og miljørådgiving som sentralt i oppnåelsen av BREEAM Outstanding-sertifiseringen.

– Vi har vært veldig fornøyd som oppfølgingen Norconsult har gjort innenfor energi- og miljørådgiving, og særlig kompetansen innen BREEAM. Vi er avhengige av å ha gode rådgivere med oss for å bringe oss selv til å bli bedre. Da vi var i gang fikk vi god rådgiving fra Norconsult om at det ikke var lang vei å gå til Excellent, og de har være aktive rådgivere med å gå til kunden om å nå Outstanding. KLP var veldig fornøyd med at vi var proaktive med å videre med prosessen, sier Bente Rødahl, prosjekteringsleder for Veidekke.

Innovativ arkitektur

Rødahl trekker frem fasaden som et godt og innovativt svar på å kombinere kravene som stilles i BREEAM med passiv solskjerming og samtidig gi bygget sitt særpreg. MAX-bygget utstyres med stående, perforerte aluminiumslameller, som er utformet slik at de tar unna det aller meste av solinnslipp.

– Lamellene tar den meste energien fra soloppvarmingen og reduserer dermed behovet for kjøleløsninger betydelig. Intensjonen var å kombinere flere løsninger i ett. Solavskjerming og en spennende fasade, sier arkitekt Espen M. Andersen i Norconsult.

Løsningen er designet i samarbeid mellom Norconsults arkitekter og energirådgivere, som har gjort beregninger slik at vinkling, avstand og perforeringsgrad til sammen reduserer risiko for at maksimum innvendig temperatur overstiges. Bygget skal også belyses på kvelds- og nattestid og tanken er at det skal være et signalbygg for innfartsåren til Trondheim fra sør.

Bærekraftige valg

Entreprenøren har tatt mange bærekraftige valg underveis, som solcelleanlegg på tak og fasade, godt isolerte vinduer og bygningskropp, effektiv varmegjenvinning og inneklima og et svært avansert vannmålesystem.

– Jeg opplever at KLP hadde satt seg så store ambisjoner i utgangspunktet at BREEAM blir mer et kvalitetsstempel enn noe vi har strukket oss etter. Vi hadde god kvalitet i bunn og det blir belønnet med et sertifikat. Nå har vi det beste, sier Boonstra.

Hele sørveggen av MAX-bygget har blitt dekket med solcellepanel, i likhet med det meste av taket, som til sammen kan produsere 75.000 kilowatt-timer med strøm til bygget. MAX-bygget vil også være det første i Norge til å ta i bruk et avansert vannmålesystem som gjør det mye enklere å oppdage lekkasjer ved å overvåke vannforbruk per tappepunkt. Systemet vil i tillegg gi KLP langt mer informasjon om hvordan bygget brukes, og gjør det mulig justere vedlikeholdsplanene deretter.

Høster lovord

Rehabiliteringen av MAX-bygget høster nå lovord fra flere hold, blant annet fra det statlige foretaket Enova, som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.

– Enova er imponerte over at både eiendomsutvikleren og fremoverlente leietakere i Tempeveien 22 ønsker å strekke seg langt for å bygge og arbeide i et av landets fremste energi- og klimariktige bygg, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

– Gjennom dette prosjektet beviser de at det er mulig å ha høye ambisjoner også for eksisterende kontorbygg. Her har man rehabilitert et kontorbygg til passivhusstandard, og en forretningsdel til lavenergistandard. Det er summen av de mange innovative løsningene som må til for å oppnå de høye energiambisjonene som er grunnen til vårt bidrag. Vi tror løsningene og bygget kan være til stor inspirasjon for andre kontorbygg, sier Fottland.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss