Norconsults Janne Grindheim og T. Thorgeir Harsem presenterte sin forskningsartikkel i et innlegg på IAQVEC 2016-konferansen i Sør-Korea. (Foto. Norconsult)

Norconsult med innlegg på inneklimakonferanse i Sør-Korea

Norconsults Janne Grindheim og T. Thorgeir Harsem presenterte en ny forskningsartikkel på konferansen «Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Consumption» i Sør-Koreas hovedstad, Seoul.

Konferansen har inneklima, ventilasjon, bygningsautomasjon, integrasjon, energi og dagslys på agendaen.

Artikkelen, “Efficient Interaction Between Energy Demand, Surplus Heat / Cool and Thermal Storage In Large Hospitals” bygger innholdsmessig videre på det avsluttede forskningsprosjektet Lavenergi Sykehus. I forskningsprosjektet har målet vært å finne løsninger som kan redusere energibruken i nye sykehus med hele 50 prosent.

Teknisk samspill

Artikkelen som Grindheim og Harsem presenterte, tar for seg samspillet mellom ulike tekniske installasjoner innen VVS, elektro og bygningsautomasjon. Artikkelen viser hvor viktig det er å analysere de ulike temperaturnivåene på både den varme og kalde siden av en varmepumpe, og at dette må ses i sammenheng med utnyttelse av grunnvarme som energikilde til varmepumpe, og som grunnlag for frikjøling.

På konferansen, som gikk av stabelen i slutten av oktober, ble hele 272 papers (artikler) presentert, av representanter fra 31 ulike land. Norconsults paper var det eneste norske bidraget. Utover dette var det skandinaviske forskningsmiljøet representert med 12 papers fra Danmark og ni fra Sverige.

– Som Norges største, tverrfaglige rådgiverbedrift lever vi av høy kompetanse hos våre medarbeidere. Derfor er det svært viktig at Norconsult er en aktiv bidragsyter på den internasjonale forskningsarenaen, og at våre resultater blir tilgjengeliggjort i disse miljøene, sier Grindheim og Harsem.

Den neste “Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Consumption”-konferansen arrangeres i Soronto i Italia 2019.