Henning Føsker fra Norconsult holder foredrag på internasjonal vannkraftkonferanse i Marokko. (Foto: Norconsult)

Norconsult med innlegg på internasjonal vannkraftkonferanse i Marokko

Norconsults Henning Føsker holder foredrag på vannkraftkonferansen Africa 2017 - Water Storage and Hydropower Development for Africa, som arrangeres i Marrakech, Marokko, 14. til 16. mars.

Den internasjonale konferansen samler mer enn 500 deltakere fra mer enn 62 nasjoner.

Tittel på Føskers foredrag er “Modern Radial Gate design in new Dams and in refurbishment projects”.

Her følger et sammendrag av Føskers foredrag:

I de fleste vannkraftnasjoner er mesteparten av vannkraftpotensialet allerede utnyttet for flere tiår siden, og ny utvikling har bremset ned. I Norge har utviklingen innen vannkraftteknologi fortsatt, med unntak av en periode med lav aktivitet på 1990-tallet. Denne presentasjonen fremhever noen forbedringer som er oppnådd på design og drift av segmentluker frem til i dag. I utviklingen av segmentluker er det lagt vekt på økonomi, pålitelighet og sikkerhet, vedlikeholdsvennlighet og levetid.

Blant temaene som presenteres er lukekropp, lukemaskineri, lagre, manøvreringssikkerhet og vedlikehold. Miljøvennlighet vektlegges spesielt, ved blant annet å forebygge oljeutslipp ved å redusere lekkasjekilder og ved å samle opp eventuelt oljesøl. Presentasjonen er illustrert med eksempler fra ulike vannkraftverk og dammer i Norge og rundt om i verden.

Les mer om konferansen her.

Om Henning Føsker:
Henning Føsker er senior maskiningeniør og spesialist på vannveiskonstruksjoner i vannkraftverk og dammer. Føsker jobber i Norconsults energidivisjon, og har hatt en rekke ulike roller i selskapet siden 1982.