Konserndirektør i Norconsult Janicke P. Garmann. Foto: Norconsult

Norconsult med økt satsing på bærekraft og arktiske miljøer

For å styrke satsingen på bærekraft og utvikling i arktiske miljøer har Norconsult utnevnt Bente Gjerstad til bærekraftdirektør og Roy Nyheim til arktisk direktør. De to fortsetter samtidig i de rollene de har i dag.

– Hensikten med å utnevne bærekraftdirektør og arktisk direktør i Norconsult er å satse enda tydeligere på disse områdene. Norconsult har mye kompetanse og erfaring på bærekraft og arktiske miljøer, og nå kraftsamler vi for å få ytterligere utvikle disse to viktige områdene. Jeg er veldig glad for at begge har takket ja til å videreutvikle og ha det overordnede ansvaret for disse områdene i Norconsult, sier konserndirektør i Norconsult Janicke Poulsen Garmann.

Både Nyheim og Gjerstad har arbeidet i Norconsult i mange år, og har bred erfaring og kompetanse. Gjerstad har i dag ansvar for divisjon Miljø og sikkerhet i Norconsult. Hun har erfaring både som rådgiver i store tverrfaglige prosjekter og som leder av avdelinger der miljø og bærekraft er en viktig del av hverdagen. Nyheim er i dag regiondirektør for Norconsult i Nord-Norge. Gjennom mange års erfaring fra ulike prosjekter i Nord besitter han en unik innsikt når det gjelder muligheter og utfordringer i den arktiske regionen.

Gjerstad og Nyheim fortsetter samtidig i sine respektive stillinger, som henholdsvis direktør for Miljø og Sikkerhet, og regiondirektør for Nord-Norge.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss