Klaus Andreassen (t.v.) og Kåre Kallmyr fra Norconsult er pådrivere for Norconsults sterke fagmiljø innen sykehus og institusjonsbygg. (Foto: Norconsult)

Norconsult med på prosjektteam som er tildelt forprosjekt for nye Hammerfest sykehus

Umiddelbar oppstart

Tildelingen fra Sykehusbygg HF skjer på vegne av prosjekteierne Finnmarksykehuset, Hammerfest kommune (HK) og Universitetet i Tromsø (UIT). Oppdraget omfatter i tillegg integrerte arealer for Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune.

Forprosjektet, med en opsjon på å gjennomføre utbyggingen av det nye sykehuset, skal leveres i april 2019. Deretter vil byggherre bruke tiden frem til høsten 2019 for eventuell utløsning av opsjonen. Byggekontrakten vil utvikles i samhandling gjennom forprosjektet. Planlagt byggestart er første kvartal 2020, og byggetid er ca. 36 måneder.

Svært godt tilbudssamarbeid

– Prosjektteamet har samarbeidet meget godt om tilbudet, og Consto har gjort en solid jobb som prosessleder. Det gleder oss at vi har lykkes frem i sterk konkurranse med andre dyktige tilbydere. Prosjektet blir Norconsults største samlokaliseringsprosjekt innen bygg og eiendom, og er med på å befeste vår posisjon som en ledende aktør innen sykehusplanlegging i Norge, sier Klaus Andreassen, avdelingsleder for helsebygg elektro i Norconsult.

Han trekker frem samspillsmetodikken og samlokaliseringen av prosjektteamet som en viktig faktor for å lykkes.

– Jeg har stor tro på samspillsmetodikken med totalentreprenør og rådgivere, der man samler den beste kompetansen fra prosjektering og bygging i et prosjektteam. Entreprenør og rådgivere vil ha gjensidig stort utbytte av å jobbe så tett sammen i tidligfase, og prosjektet i sin helhet vil tjene på det sterke og tidlige fokuset på byggbarhet og økonomisk bærekraft, sier Klaus Andreassen

Sammen med kollega Kåre Kallmyr, som er avdelingsleder for sykehus og renrom i Norconsult, er Andreassen en av pådriverne for selskapets sterke fagmiljø og satsning innen sykehus og institusjonsbygg.

Umiddelbar oppstart

Arbeidet med forprosjektering av nye Hammerfest sykehus vil ha oppstart umiddelbart, og prosjektteamet skal jobbe fra Oslo.