Sivilingeniør Fredrik Skaug Fadnes er en av to fageksperter fra Norconsult som holder foredrag under VVS-dagene på Lillestrøm.

Norconsult med to foredrag under VVS-dagene 2018

Når VVS-dagene 2018 går av stabelen 17. – 19. oktober på Lillestrøm, er Norconsult representert med to dyktige foredragsholdere og egen stand. Fredrik Skaug Fadnes og Robert Martinez holder begge foredrag 18. oktober.

Sivilingeniør Fredrik Skaug Fadnes fra Norconsult ble nylig kåret til en av Europas mest talentfulle unge ingeniører av EFCA, European Federation of Engineering Consultancy Associations, den samlede foreningen for ingeniørkonsulentindustrien i Europa. Skaug Fadnes, som er fagspesialist innen varmepumper og energianlegg, tok sølvmedaljen i den prestisjetunge kåringen. 18. oktober holder han foredrag på VVS-dagene med tittelen «Triangulum i Stavanger – Bruk av kloakk som varmekilde».

Triangulum i Stavanger – Bruk av kloakk som varmekilde

– Foredraget gir en gjennomgang fra idé, til utførelse og oppfølging i drift, av Stavanger kommunes nye energisentral i Stavanger sentrum. Energisentralen produserer varme og kjøling til tre av Stavanger kommunes administrasjonsbygg, og er primært basert på varmepumper som benytter urenset kloakk som varmekilde og -sluk. Målet med prosjektet har vært reduksjon av CO2-utslipp, varmegjenvinning og energieffektivisering, forteller Skaug Fadnes.

Triangulum er Europas første og største innovasjons- og demonstrasjonsprosjekt i søken etter smartere byer og samfunn. Fyrtårnbyene i Triangulum skal integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger som ikke tidligere har vært vist. I oktober 2014 ble Stavanger utnevnt til fyrtårnby sammen med nederlandske Eindhoven og britiske Manchester. Energisentralen er Stavanger kommunes delleveranse i Triangulum-prosjektet.

Modellering av termisk energibehov i nye bydeler

18. oktober skal senior energirådgiver Robert Martinez fra Norconsult holde et 25 minutter langt foredrag med tittelen «Modellering av termisk energibehov i nye bydeler». I foredraget vil Martinez fortelle om et regneark som Norconsult har utviklet og benyttet for energiberegning av Ulven-området i Oslo.