Norconsult-medarbeider vant Statsbyggs studentpris 2015

Landskapsarkitekt Dina Fonn Sætre i Norconsult vant Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur 2015 med oppgaven «Drøym di framtid».

Fonn Sætre laget en sentrumsplan for Ørsta sentrum sammen med Sigrid Hauglin, Sweco, mens begge var studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (UMB). Oppgaven «"Drøym di framtid", om lokalt engasjement og stedsidentitet som drivkraft til et levende Ørsta sentrum, tar for seg sentrumsdød som er en økende problematikk i byer og tettsteder i Norge.

I begrunnelsen fra Statsbygg ble det lagt vekt på at forfatternes genuine interesse for et livskraftig og egenartet Ørsta sentrum gjennomsyrer oppgavetilnærmingen, og deres forslag til metode og løsninger. Med utgangspunkt i en fysisk og en sosiokulturell analyse har de utarbeidet en sentrumsplan som bidrar til å skape et livskraftig og levende sentrum i Ørsta. Juryen er spesielt begeistret for oppgavens fokus på sosiokulturelle aspekter.

Juryen betrakter vinneroppgaven som et svært modent, ambisiøst og godt gjennomarbeidet prosjekt. I tillegg mener juryen at de strategiene og løsningene som foreslås, er realistiske og konstruktive og bunner i en stor forståelse for stedet som er valgt. Oppgaven er vakkert presentert, grundig og strukturert lagt opp og har en god lesbarhet.

Fonn Sætre ble ansatt i Norconsult i høsten 2015, og har vært praktikant i seksjon Landskapsarkitektur siden august 2014.

Les mer om oppgaven her.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss