Kvartal 99, Bodø

Norconsult nominert med 6 av 15 prosjekter til Bodø kommunes arkitekturpris

Bodø kommunes arkitekturpris deles for første gang ut i 2022, og Norconsult er nominert med hele 6 av totalt 15 prosjekter.

Bodø kommune er i sterk vekst og det dukker stadig opp nye bygg som konkurrerer om oppmerksomheten. I takt med befolkningsvekst og økende boligpriser har også diskusjonen om arkitektonisk kvalitet kommet på agendaen. Bygges det for høyt? For stygt? For mye?

I samarbeid med Bodø Næringsforum skal Bodø kommune nå hedre vakre og identitetsskapende byggverk og anlegg. For første gang skal det deles ut en arkitekturpris som skal gi heder og anerkjennelse til de gode arkitektureksemplene som setter Bodø på kartet. Kriterier for bedømming av prosjektene er arkitektonisk uttrykk, materialbruk, detaljering, universell utforming, miljøfokus og samspill med omgivelsene.

Av de 15 nominerte prosjektene, står Norconsult bak 6 av prosjektene. Norconsult er Norges ledende landsdekkende arkitektmiljø med over 400 arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

– Som arkitekter jobber vi hver dag med å koble våre ambisjoner og idealer med Norconsults brede erfaring og styrke innen ingeniørfagene. Vår visjon er varig arkitektur. Det handler om å utvikle et bærekraftig samfunn, med varig arkitektur som er solid, troverdig, universelt og fremtidsrettet. Derfor er vi svært stolte av at vi er nominert med hele 6 av 15 kandidater til den nye arkitekturprisen i Bodø., sier Ingunn S. D. Lindbach, avdelingsleder Norconsult arkitektstudio.

Av de 15 nominerte kandidatene, skal juryen velge opptil 7 prosjekter som de ønsker å vurdere på en befaring. Det blir lagt opp til en utstilling i Stormen kulturhus, og deretter blir det valgt ut tre kandidater som befolkningen kan stemme på. Kommunens innbyggere teller som en stemme i juryen.

Prosjektene

Nye Aspåsen skole (2020)

Norconsult har vært arkitekt på et storslagent renoveringsprosjekt av ikoniske Aspåsen skole. Bygget sto ferdig i 1967 og er tegnet av arkitektene Cappelen og Rodahl. Renoveringen og ombygging var ferdig i 2020. Norconsult bistod med detaljprosjektering for totalentreprenør Gunvald Johansen med: ARK (v/tidligere Borealis arkitekter), LARK, RIB, RIG, RIM, RIAku, RIGfy, BIM-koordinator, byggherreombud bygg og byggherreombud VVS. Norconsult har også bistått med interiørprosjektering av løst inventar for Bodø kommune. 

Bodøelv, Rv. 80 (2019)

Landskapsarkitektur gir en god opplevelse for de som bruker anlegget, med høy lesbarhet, funksjonalitet og et tydelig uttrykk. Beplantningen er unik for området og møblering, steinsetting og forblending av murer skaper et innbydende landskapsrom. Tilpasset effektbelysning gjør at anlegget fremstår attraktivt i alle årstider. Anlegget er prosjektert av Norconsult (alle fag) på oppdrag fra Statens vegvesen. Prosjektet har vist at veiutbygging også kan være et positivt løft for myke trafikanter. Elveparken er et yndet utfluktsmål for turgåere og barnehager. Anlegget var en del av Rv. 80 utbyggingen mellom Hunstadmoen og Thallekrysset.

Bodø 360 (2018)

Bodø 360 har allerede rukket å bli et ikonisk og populært bolig- og næringsbygg som inngår som en naturlig del av rekken med høyhus langs Dronningens gate i Bodø. Bygget har høy arkitektonisk kvalitet i materialvalg og utførelse. Norconsult har hatt forprosjekt for Boreus og detaljprosjekt for Skanska. Bygget er på 14 etasjer, 15 000 kvadratmeter og rommer 6 000 kvadratmeter næringsarealer og 58 boenheter. Prosjektet er løst med fire etasjer næringsarealer, og midt på bygget ligger en høyblokk med leiligheter. 

Reinsletta Allé (2022)

Prosjektet består av fire boligblokker med leiligheter i varierende størrelser, felles utearealer og parkeringskjeller. Fasadene er murt med en brunlig teglstein, med innslag av malte brune trepaneler. Området rundt består hovedsakelig av småhusbebyggelse. I øst ligger den fredede eiendommen Villa Breidablikk, som er et kulturminne av nasjonal verdi. Norconsult har utarbeidet prosjekt for NOBL og entreprenør Gunvald Johansen. 

Svømmehallen scene (2022)

Bygget ble tegnet av arkitekten Torbjørn Rodahl og ferdigstilt i 1969. Etter at kommunen stengte svømmehallen i 2003, ble eiendommen solgt til en utbygger i 2011 i forbindelse med utvikling av et boligprosjekt på samme eiendom. I 2017 ble det inngått avtaler om at bygget skulle brukes som kultur- og konsertbygg. Norconsult har bistått byggeier i ombyggingsprosessen. Svømmehallen Scene er etablert i det gamle bassenget, og spesielt tilrettelagt for forsterket musikk med plass til over 1 000 publikummere.

Kvartal 99 (2018/2020)

Parkeringsanlegg med stemningsfull og skiftende LED-belysning i ytterveggene. Aktivitetspark på taket med skøytebane, kiosk og lekeplass, der byens ungdomsråd har vært medvirkende i programmering av innholdet. Parken er plassert på lokk over et parkeringshus med 345 parkeringsplasser på to plan. Norconsult har hatt skisse- og forprosjekt av parkeringsanlegget, og var ansvarlig prosjekterende for aktivitetsparken.

Mer informasjon om årets prosjekter er tilgjengelig her.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss