Norconsult er nominert til Betongtavlen 2016 for prosjektet Stabekk stasjon. (Foto: Thomas Brun/NTB produksjon)

Norconsult nominert til Betongtavlen 2016 for Stabekk Stasjon

29. november offentliggjør juryen vinneren av Betongtavlen 2016. Syv kandidater kjemper om å vinne den gjeve prisen. Norconsult er en av kandidatene med prosjektet Stabekk stasjon i Bærum.

Betongtavlen er en utmerkelse som gis til bygg eller anlegg i Norge, hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Betongtavlen deles ut etter innstilling av en komité på fem medlemmer. To medlemmer er oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund og tre fra Norsk Betongforening.

Norconsult har prosjektert alle fag, med unntak av jernbaneteknikk

På oppdraget med fornyelse av Stabekk stasjon prosjekterte Norconsult alle fag med unntak av jernbaneteknikk, som Jernbaneverket selv hadde ansvaret for. Stasjonen har fått ny mellomplattform og kulvert med nye adkomster fra Stabekk sentrum på nordsiden av sporene og parkeringsplassene på sydsiden. Det er bygget nytt tak til plattformene og installert heis. Fra Norconsult har fagansvarlig arkitekt vært Nanna Meidell, landskapsarkitekt har vært Hilda Øfsthus og Knut Sandbu har vært oppdragsleder.

– Det har vært en overordnet målsetting å gi en stedegen identitet til stasjonen, samtidig som den skulle passe diskret inn i nærliggende bygningsmiljø i forskjellige stilarter. Den røde bølgende veggen i undergangen kan skape assosiasjoner til gamle dagers fløyelsportierer i de mange sveitserhusene i området, gull og rødt til teater og kino som Stabekk er kjent for, sier arkitekt Nanna Meidell fra Norconsult.

18 prosjekter var opprinnelig med i konkurransen om Betongtavlen 2016

– Det er selvfølgelig ikke lett å sammenligne store infrastrukturprosjekter med mindre husprosjekter men juryen har fulgt en systematisk plan for evalueringene, sier Betongtavlens juryleder Jan Eldegard i en pressemelding publisert på arkitektur.no, og legger til:

– I år hadde vi i alt 18 gode prosjekter som ble med inn i konkurransen. Ved å besøke mange bygg og anlegg sitter vi til slutt igjen med syv prosjekter som de beste kandidatene til prisen.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss