NORCO GK
Henning Vellene (t.v.), direktør Teknikk og Industri i Norconsult, signerer avtalen med GK og Jan Kinserdal, kontraktsansvarlig LVK i GK.

Norconsult Norge signerte kontrakt for detaljprosjektering av ventilasjon i Livsvitenskapsbygget

GK har valgt Norconsult Norge for detaljprosjektering av ventilasjon i Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Livsvitenskapsbygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Her vil både Universitetet i Oslo og Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus holde til. Betydelige deler av det 97 500 kvadratmeter store bygget vil være forsknings- og undervisningslaboratorier med svært avansert utstyr.

– Tildelingen av denne kontrakten er en bekreftelse på at Norconsult evner å tilby skreddersydd teknisk kompetanse i store, komplekse prosjekter som Livsvitenskapsbygget. Vi ser frem til å samarbeide tett med GK i dette oppdraget, og til å innfri Statsbyggs høye forventninger. Grunnet kombinasjonen av størrelse, kompleksitet og høye digitale ambisjoner, er dette et ambisiøst og krevende prosjekt, som stiller høye krav til våre medarbeideres solide fagkompetanse, sier Bård Hernes, konserndirektør Hovedkontor i Norconsult.

Norconsults inntekter fra kontrakten er estimert til 70-80 millioner kroner.

For ytterligere informasjon:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, tlf. +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

***

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 200 medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. tredje kvartal 2023)