F.v., konsernsjef i Norconsult Egil Hogna og CFO Dag Fladby.
F.v., konsernsjef i Norconsult Egil Hogna og CFO Dag Fladby.

Norconsult offentliggjør prospekt og betingelser i forbindelse med noteringen på Oslo Børs

16. oktober offentliggjorde Norconsult selskapets intensjon om å søke om en notering på Oslo Børs. I dag offentliggjør Norconsult prospekt og betingelser for noteringen av selskapets aksjer.

Med dagens offentliggjøring av prospekt og betingelser bekrefter Norconsult at det er besluttet å gjennomføre den planlagte børsnoteringen av selskapet, og samtidig er det ventet at Norconsults aksjer noteres og åpnes for handel på Oslo Børs fra fredag 10. november.

Beskrivelse av betingelsene (Terms of the Initial Public Offering) for børsnoteringen er publisert via Oslo Børs og finnes også på Norconsults investorsider: https://investor.norconsult.com

I betingelsene fremgår det at den endelige prisen som Norconsult vil noteres på, forventes å ligge i intervallet 19 til 23 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en børsverdi for selskapet på mellom 5 654 og 6 845 millioner kroner.

–  Vi opplever at det er god interesse for Norconsults kommende børsnotering, og vi får tilbakemeldinger om at flere investorer setter pris på vår forretningsmodell også i en periode hvor markedet er preget av stigende renter og fremdeles høy inflasjon. Etter noteringen vil et sterkt medarbeidereierskap fremdeles være en sentral del av Norconsults kultur, og Norconsult skal fortsatt være et attraktivt og høykompetent selskap med en sterk lokal tilstedeværelse som tiltrekker seg, utvikler og beholder de beste talentene, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Norges største ansatteide selskap børsnoteres
Norconsult har i dag cirka 3 600 aksjonærer som i tillegg er medarbeidere i selskapet, og det er disse aksjonærene som har forpliktet seg til å selge minst 25 prosent av aksjene sine. For å oppnå en god likviditet i aksjen har aksjonærene blitt invitert til å selge en større andel, og det er nå endelig fastslått at 34 prosent av selskapets aksjer legges ut for salg i forbindelse med børsnoteringen. De eksisterende aksjonærene i selskapet, samt selskapets styre og konsernledelse, har bindingstid på aksjene de ikke selger. Medarbeiderne har en bindingstid hvor 50 prosent av aksjene kan selges etter seks måneder og de resterende etter tolv måneder. Konsernledelsen og styret i Norconsult har bindingstid på 12 måneder.

Tegningsperiode
Det åpnes opp for å tegne aksjer i selskapet fra og med tirsdag 31. oktober kl. 09:00. De institusjonelle investorene har deretter frist frem til 8. november kl. 14:00, mens tilbudet for øvrige investorer avsluttes 8. november kl. 12:00.

Prospekt
Ytterligere informasjon og betingelser rundt tilbudet er tilgjengelig i prospektet Norconsult har utarbeidet i forbindelse med børsnoteringen av selskapets aksjer. Dette prospektet er godkjent av Finanstilsynet og forventes offentliggjort i løpet av mandag 30. oktober.

Kontakter i Norconsult:

Investorer: Dag Fladby, CFO Norconsult, +47 90 89 19 35                                                                

Media: Hege Njå Bjørkmann, EVP Communication and Brand Norconsult, +47 91 18 50 29