Arbeidsfellesskapet Dr. techn. Olav Olsen og Norconsult er tildelt forprosjekt for tre fjordkryssingsoppdrag for Statens vegvesen. (Illustrasjonsbilde av rørbru er ikke tilknyttet prosjektet. Illustrasjon av: Vianova/Baezeni)

Norconsult og Dr. techn. Olav Olsen tildelt forprosjekt for tre fjordkryssingsoppdrag for Statens vegvesen

Statens vegvesen (SVV) har valgt arbeidsfellesskapet Dr. techn. Olav Olsen og Norconsult til å utrede tre ulike krysningsalternativer for Halsafjorden og Sulafjorden i Møre og Romsdal.

Arbeidsfellesskapet er en av to grupperinger som til sammen er tildelt åtte fjordkryssingsoppdrag utlyst av SVV. Den andre grupperingen er Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult & COWI. Arbeidet som gjøres av de to grupperingene vil danne beslutningsgrunnlag for valg av brukonsept for Halsafjorden og Sulafjorden.

– Tildelingen bekrefter Norconsults sterke kompetanse på store bruer og vi er meget fornøyde med å ha vunnet disse oppdragene. Vi gleder oss til å starte opp arbeidet sammen med vår partner Dr. techn. Olav Olsen, og ser fram til et godt samarbeid med Statens Vegvesen. Norconsult har vært en solid bidragsyter i E39 Fjordkryssingsprosjektet så langt, og dette er en spennende start på fortsettelsen, sier Eirik Wie Furunes, teamleder store bruer i Norconsult.

Knytter sammen bo- og arbeidsmarkedet

Halsafjorden er to kilometer bred og 500 meter dyp ved det aktuelle brustedet, mens Sulafjorden er mellom 3,5 km og 4,0 km bred, og inntil 450 meter dyp ved de aktuelle stedene for bruplasserings, skriver SVV i en pressemelding på sine hjemmesider.

Ferjefri kryssing av fjordene vil bidra til å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene langs kysten i Møre og Romsdal.

– Vi har nå brukt cirka tre år på å innhente nødvendig datagrunnlag for fjordene. Datainnsamling over tid gir oss helt nødvendig kunnskap for å kunne å gå videre med å utvikle brukonsepter for de aktuelle fjordene, sier Ove Nesje, prosjektdirektør i SVV, ifølge tidligere nevnte pressemelding.

Flere oppdrag

Dette er minikonkurranse i en rammeavtale om fjordkryssinger for Sulafjorden, Halsafjorden og Vartdalsfjorden. Arbeidsfellesskapet Dr. techn. Olav Olsen og Norconsult har tidligere vunnet første avrop i rammeavtalen om prosjekteringsgrunnlag for miljølaster.

Les mer om prosjektet her på SVV sine hjemmesider: Vegvesenet har nå valgt hvem som skal utarbeide forprosjekt for bruer over Halsafjorden og Sulafjorden | Statens vegvesen

Kontrakten ble signert på Teams tirsdag 11.mai.