Hengebruen med ett spenn over Halsafjorden bliri verdens lengste hengebru (2 065 meter) dersom den ender opp som vinnerforslag på E39 Halsafjorden.

Norconsult og Dr.techn Olav Olsen i mål med fire forprosjekter på viktige bruforbindelser

Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen har sammen levert forprosjektrapporter for tre ulike konsepter på bruer over Halsafjorden samt en forprosjektrapport med rørbru over Sulafjorden.

I et drøyt år har to ulike grupper jobbet med å utrede fire ulike konsepter for Halsafjorden og totalt fem ulike konsepter for Sulafjorden for Statens vegvesen.

Norconsult, Dr.techn. Olav Olsen og ytterligere fem underleverandører utgjør ett av arbeidsfellesskapene. Gruppen har levert forprosjektrapporter for tre ulike konsepter på bruer over Halsafjorden samt en forprosjektrapport på en rørbru over Sulafjorden.

Verdens lengste hengebru?

Halsafjorden er to kilometer bred og 500 meter dyp ved det aktuelle brustedet, mens Sulafjorden er i underkant av 4,0 kilometer bred og opp mot 450 meter dyp ved de aktuelle stedene for bruplassering.

På E39 Halsafjorden bidrar grupperingen med Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult med forprosjekter på hengebru med dypvannsfundament via Aakvikgrunnen, hengebru med ett spenn og flytebru. På Sulafjorden har Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen levert forprosjektrapport på rørbru.

– Bru- og offshoreteknologi utviklet over mange tiår er koblet sammen og videreforedlet i disse forprosjektene for å kunne krysse nye fjorder i ferjefri E39 prosjektet, sier Eirik Wie Furunes, teamleder store bruer i Norconsult.

Hengebruen med ett spenn over Halsafjorden vil bli verdens lengste hengebru (2 065 meter) dersom den ender opp som vinnerforslag, mens rørbruen på Sulafjorden benytter samme system som strekkstagsplattformer i Mexicogulfen og Nordsjøen.

 Milepæl for Statens vegvesen

På strekningen mellom Volda og Klett er det i dag tre ferjesamband langs E39. Ferjesambandene oppleves som en barriere og bidrar til at reisetidene blir høye mellom byene i regionen, ifølge Statens Vegvesen.

Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen, uttaler i en pressemelding at forprosjektene markerer en viktig milepæl for Statens vegvesen.

Statens vegvesen skal nå ha en grundig gjennomgang av forprosjektene og blir beslutningsgrunnlaget for valg av brukonsept for de to fjordene.