Forskninsgmiljø fra Norconsult og Universitetet i Turku, Finland, skal utvikle bedre og billigere luftsmitteisolater.

Norconsult og finsk universitet utvikler bedre og billigere luftsmitteisolater

De to forskningsmiljøene i Norge og Finland er i gang med et nytt FoU-prosjekt. Målet er å utvikle luftsmitteisolater der både smitterisiko og byggekostnader reduseres kraftig.

Gjennom et nytt forskningsprosjekt som Norconsult, Norges ledende rådgiverbedrift, og Universitetet i Turku, Finland, står bak, forsøker man å utvikle luftsmitteisolater med forenklede, tekniske løsninger. Sammenlignet med vanlige pasientrom kan disse gi 90 prosent reduksjon av partikkelspredningen (smitten) i luften. Samtidig utgjør byggekostnaden for slike «forenklede» luftsmitteisolater kun ti prosent av kostnaden ved å bygge tradisjonelle isolater i risikoklasse 4.

De nye, forenklede luftsmitteisolatene skal benyttes til pasienter som har mindre alvorlige sykdommer som smitter via luften, eller til pasienter med svekket immunforsvar som må beskyttes mot smitte fra omgivelsene.

Kostbar bygging av isolater

Bygging og rehabilitering av isolater er svært kostbart. Dette skyldes strenge krav til blant annet avansert teknisk utrustning, lufttetting mot omgivelsene, muligheter for desinfisering og behovet for store luftmengder slik at partikkelkonsentrasjoner (smitten) i luften kan fortynnes. Luften må også HEPA-filtreres før den slippes ut av isolatet.

Som en del av isolasjonsbildet benytter man ofte trykksetting med eller uten sluse i isolatrommets inngangsparti. I det nye FoU-prosjektet vil forskerne analysere metoder for dørløsninger og trykkforhold. Det gjør de gjennom såkalt Computational Fluid Dynamics (CFD)-strømningssimuleringer med påfølgende laboratorieforsøk. Forsøkene vil danne grunnlag for en veileder for dimensjonering av «forenklede» isolater.

– Laboratorieforsøkene vil gjennomføres ved universitetet i Turku, mens CFD-simuleringen vil gjennomføres hos Norconsults CFD-kompetansesenter i Sandvika, forteller prosjektleder for forskningsprosjektet, Trond Thorgeir Harsem fra Norconsult.

Antibiotikaresistente bakterier øker behovet for luftsmitteisolater

Behovet for luftsmitteisolater er stadig økende. Det skyldes at forekomsten av multiresistente bakterier, som blant annet antibiotikaresistent tuberkulose og antibiotikaresistente stafylokokker, har økt de siste årene. For å hindre smittespredning fra sykehusinnlagte pasienter med slike sykdommer, plasseres den smittende pasienten i et luftsmitteisolat. Helsetilsynet har pålagt alle statlige sykehus i Norge å ha tilgjengelige luftsmitteisolater til sine pasienter.

Norconsult har tidligere prosjektert isolater i risikoklasse 4. Disse brukes for å isolere pasienter som er smittet av de mest alvorlige virus og bakterier, slik som SARS, Ebola-virus, og andre virussmittebærende infeksjoner.