Nordic og Norconsult har utviklet et nytt byutviklingsforslag. Illustrasjon: Nordic/Norconsult

Norconsult og Nordic med spennende byutviklingsforslag i Drammen

Siden Nordic – Office of Architecture (Nordic) ble en del av Norconsult i fjor har selskapene gjort stadig flere spennende oppdrag sammen. Nylig var byutviklingsforslaget for Bragernes i Drammen på forsiden av Drammens Tidende.

Arkitektene Sander Dekker fra Norconsult og Diana Cruz fra Nordic har møtt DTs journalist for å fortelle om hvordan de mener Drammen kan utvikle Bragernes til å bli en åpnere bydel. Kommunens evalueringskomite har fremhevet flere av grepene som særlig interessante, og anbefaler at utviklingen av området i stor grad baserer seg på våre løsninger og strategier.

– Vi har blant annet foreslått å gjenbruke og transformere sykehus-høyblokka og skape attraktive nabolag med gode løsninger for gående og syklende – hvor det indre livet i nabolagene vil være skjermet fra trafikk og godt tilrettelagt for lek og opphold, forteller Sander Dekker.

I forslaget ligger å transformere bydelen med et helhetlig fokus på helse og bærekraft – hvor byutviklingen vil stimulere til aktivitet, sosial interaksjon og rekreasjon hos de som skal bo, jobbe og leve der i fremtiden. Generelt foreslås det mange tiltak for å gjøre området mye tryggere og mer attraktivt for alle.

Du kan lese mer om planene i DT. Saken ligger bak betalingsmur, men har du plusstilgang kan du lese den her: https://www.dt.no/nyhet/drammen/arkitektur/slik-vil-de-redde-kaosomrade-det-er-en-unik-mulighet-her/s/5-57-1269130