Rådgivere fra Nordic Office of Architecture og Norconsult får en sentral rolle Ahus-prosjektet Samling av psykisk helse Nordbyhagen. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Norconsult og Nordic rådgir Skanska i Ahus-kontrakt

Skanska og Akershus Universitetssykehus HF har signert kontrakt om å bygge Samling av psykisk helse Nordbyhagen. Rådgivere fra Nordic Office of Architecture og Norconsult får en sentral rolle i prosjektet.

Prosjektet Samling av psykisk helse Nordbyhagen (PHN) er et viktig prosjekt i utviklingen av Akershus universitetssykehus (Ahus), hvor målet er å levere et framtidsrettet og moderne psykiatrisk helseverntilbud for befolkningen i regionen.

Oppdraget består av forprosjekt og bygging av nybygg døgnsenter for voksenpsykiatri, som skal tilknyttes eksisterende bygninger samt dag- og døgnsenter for barne- og ungdomspsykiatri. Videre er det opsjon på et parkeringshus som skal legges under bakken.

Rådgivere fra Norconsult og Nordic har allerede gjennomført konseptfasen inkludert et skisseprosjekt for anlegget, og er fornøyde med å kunne fortsette arbeidet.

– Det er svært tilfredsstillende å bli plukket ut til gjennomføringen av dette prosjektet, hvor vi allerede har vært med på å utvikle veldig gode løsninger. Her tror vi både pasienter og ansatte vil trives godt og få velfungerende rammer rundt psykisk helsevern i regionen, sier Anders Lager, på vegne av Nordic Office of Architecture og Norconsult.

Prosjektet vil bli gjennomført som totalentreprise med integrert samhandling, der forprosjektfasen starter i august.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss