Norconsult og Olav Olsen skal utrede fire ulike alternativer for en flytebro over Bjørnafjorden sør for Bergen. Fra venstre: Adm. dir. Olav Weider i Olav Olsen, oppdragsleder Kolbjørn Høyland og prosjektdirektør Stein Tidemann i Norconsult.

Norconsult og Olav Olsen får stort fjordkryssingsoppdrag

Arbeidsfellesskapet etablert av Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS signerte 8. november en kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden». Kryssingen er en del av fergefri E39 og ligger på strekningen Stord – Os.

– Norconsult og Olav Olsen har samarbeidet i foregående faser på kryssing av Bjørnafjorden, og vi er stolte og ydmyke over å ha fått fornyet tillit i oppgaven med å bringe prosjektet et skritt nærmere realisering. Vi har samlet et svært kompetent team som vil jobbe tett sammen frem til august 2019 og forhåpentligvis videre. Vi har mange ideer til hvordan vi sammen med Vegvesenet kan redusere prosjektkostnadene, og samtidig oppnå en robust og sikker konstruksjon, sier oppdragsleder Kolbjørn Høyland i Dr.techn. Olav Olsen.

Oppdraget innebærer at Norconsult, Dr.techn. Olav Olsen og underkonsulenter med spesiell kompetanse skal utrede fire ulike alternativer for en flytebro over Bjørnafjorden sør for Bergen. Kontrakten har en ramme på 40.000 timer, og Statens Vegvesen har opsjon på videre forprosjekt.

– Dette prosjektet vil kreve alt vi har av overordnet forståelse av konstruksjoners virkemåte, samtidig som vi er helt avhengig av avanserte analysemetoder. Videre er det avgjørende å velge produksjonsvennlige og miljøriktige løsninger for å krysse den 5 km brede fjorden, sier Høyland i Olav Olsen.

**

Kontaktpersoner for presse:

Dr.techn. Olav Olsen AS, Olav Weider, Administrerende direktør: 901 89 024

Norconsult AS, Stein Tidemann, Prosjektdirektør: 454 01 210