Norconsult og Semrén & Månsson skal tegne nytt spesialistsykehus i Gøteborg. Foto: Semrén & Månsson

Norconsult og Semrén & Månsson tegner nytt sykehus i Gøteborg

I forbindelse med utviklingen og moderniseringen av Gøteborg-områdets helsevesen, skal to nye spesialsykehus stå klare rundt 2022. Arkitekter fra Norconsult i Sverige, sammen med det svenske arkitektkontoret Semrén & Månsson, skal tegne det største av de to sykehusene.

Det nye sykehuset, som vil ha et samlet areal på rundt 25 000 kvadratmeter, skal ligge i den sentrale Gøteborg-bydelen Frihamnen, med kort vei til trikken og den nye Hisingsbroen. Frihamnen er en del av Älvstaden, Nordens største byutviklingsprosjekt, som ved ferdigstilling skal bidra til at det sentrale Gøteborg dobles i størrelse.

Med en hovedvekt på medisinske spesialområder, inkludert seks dagkirurgiske operasjonssaler, kommer det nye sykehuset til å spille en viktig rolle i systemet med spesialiserte lokalsykehus som er under utvikling i Sverige.

Norconsult deltar i utviklingen av en ny bydel i Gøteborg
– Vi er veldig glade og stolte over at våre arkitekter, i felleskap med arkitektene fra Semrén & Månsson er blitt tildelt et så spennende og prestisjefylt prosjekt. Det er svært inspirerende å få være med og utvikle den nye Älvstaden sammen med oppdragsgiver Västfastigheter, sier Ljot Strömseng, administrerende direktør for Norconsult AB.

Norconsult og Semrén & Månsson har bred erfaring fra komplekse prosjekter innen helsevesenet. De siste årene har de to selskapene samarbeidet om en omfattende ombygging av Sollentuna sykehus utenfor Stockholm– et prosjekt med klare paralleller til det nye spesialsykehuset i Gøteborg. Arkitektenes ambisjoner er høye: De har planer om å utvikle et moderne, miljøvennlig sykehus som skal bli et blikkfang i den nye bydelen som er i ferd med å vokse frem sentralt i Gøteborg.

Norconsult med solid kompetanse innen helsebygg

Helsebygg er et viktig satsningsområde for Norconsult. I februar ble selskapet, sammen med arkitektselskapet Nordic, tildelt kontrakt om leveranse av rådgivnings- og arkitekttjenester til planleggingen av nye Førde sjukehus. Høsten 2016 signerte Norconsult rammeavtale med Sykehusbygg HF om tidligfase rådgivningstjenester, med Vestre Viken HF om levering av prosjekteringstjenester, og rammeavtale med Sykehuset Telemark HF om teknisk rådgivning.