"DELTA": ​Norconsults arkitekter og flere andre byggfag er sammen med Skanska valgt til å bygge det nye folkehelsesenteret i Orkdal. Ill: Norconsult/Mir.

Norconsult og Skanska skal bygge det nye folkehelsesenteret i Orkdal

Norconsults arkitekter og flere andre byggfag er sammen med Skanska valgt til å bygge det nye folkehelsesenteret i Orkdal.

Konkurransen ble gjennomført som en pris- og designkonkurranse. Vinnerforslaget til Skanska, «DELTA», fikk topp skår på både design, kvalitet og miljø. Konkurransen ble gjennomført etter prekvalifisering av fire team; Hent, NCC, Skanska og Backe entreprenør, hver med sine respektive arkitektmiljøer.

Folkehelsesenteret inneholder et stort badeanlegg, helsestasjon og fysioterapitjenester med tilhørende treningsfasiliteter. Det er i tillegg levert et stort utomhusanlegg med park i forslaget. Juryen trekker dette spesielt frem i sin evaluering:

«Plasseringen gjør at bygget ikke fungerer som en avdeling av parken, men sikrer en sammenhengende og meget god integrasjon mellom Gammelosen, Idrettsparken og parkanlegget til folkehelsesenteret. Denne plasseringen bidrar i størst grad til at folkehelseaspektet oppnås og styrkes med naturlig sammenheng med eksisterende aktiviteter og turområdet. Den valgte leverandøren har også levert den beste utomhusløsningen, denne skiller seg svært fra øvrige tilbud og utgjør i stor grad en kvalitet for oppdragsgiver. Parken er utstyrt med mange ulike aktiviteter samt en detaljert og godt gjennomarbeidet plan for opparbeidelse og beplantning.»

Tverrfaglig samarbeid

– Det er utrolig gøy å være med og vinne denne konkurransen, sier Mads Ulveseth i Bergen, som har vært Norconsults oppdragsleder. Han mener nøkkelen til en god leveranse blant annet var det gode samarbeidet på tvers av både fag og geografi. – Prosjektet var et tverrfaglig samarbeid mellom våre arkitekter og landskapsarkitekter fra Trondheim, Bergen og Gøteborg, hvor vi har tatt i bruk spisskompetanse fra Sverige, erfaring fra Bergen og lokalkunnskap fra Trondheim.

Byggestart er planlagt til mai 2018, og planlagt ferdigstillelse er tidlig 2020.

Kontakt oss