Norconsult om BIM i Byggeindustrien

Konsernsjef Per Kristian Jacobsen og Øyvind Engelstad, seksjonsleder Kraftverk i Norconsult uttaler seg om BIM i Byggeindustrien nr. 13 2015.

– Alle kan bruke BIM. Men hvorfor fungerer BIM best i totalentrepriser, og ikke like godt når entreprisen er delt opp mellom flere aktører? Denne problemstillingen har Norconsults innovatører tatt tak i.

Les saken her