Norconsult bruker 3D-teknologi blant annet i arbeidet med prosjektering av E134 (foto: Norconsult).

Norconsult omtalt i Finansavisen 28.04.2016

28. april ble Norconsult sin satsning på 3D-teknologi omtalt i Finansavisen. Konserndirektør Bård Hernes ble intervjuet om BIM (Building information modelling), som har vært brukt innen alle Norconsults markedsområder siden 2012.

Kontekst for saken var bruk av BIM i et byutviklingsperspektiv. Hernes forteller til Finansavisen at bruk av 3D-teknologi nærmest har revolusjonert måten man jobber på i alle faser av et prosjekt. 

– Hvilke fordeler gir alt dette?

– Det gir store besparelser, både i tid og økonomisk. Prosjektkostnadene blir lavere, det blir mindre feil og kvaliteten på arbeidet øker. Bruken av 3D-modeller gir et mye bedre inntrykk av hvordan konsekvensene av byutvikling kan bli.

Her kan du se PDF av saken fra Finansavisen.