Norconsult overtar Heyerdahl Arkitekter. Fra venstre: Birger Heyerdahl, Ilse Hofland, Sigurd Rugsland, Kate Holm og Bård S. Hernes. (Foto Norconsult)

Norconsult overtar Heyerdahl Arkitekter

Norconsult overtar fra og med 1. januar 2019 det Oslobaserte arkitektmiljøet Heyerdahl Arkitekter AS. Med dette får Norconsult tilført verdifull arkitektkompetanse innen samferdsel og byutvikling.

Heyerdahl Arkitekter består av sivilarkitektene Birger Heyerdahl og Ilse Hofland, og har siden 1990 jobbet med større samferdselsprosjekter, byformingsoppgaver og design. Blant annet har kontoret hatt rollen som arkitekt og fagansvarlig for gjennomføringen av byggeplan for motorveibrua i Drammen, Nordenga bru i Oslo, og i senere tid jernbanestasjonene Paradis i Stavanger og Høvik i Bærum. For tiden er kontoret engasjert med Inter City prosjektene Tønsberg – Larvik og Drammen – Kobbervikdalen, samt fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Tett og langvarig samarbeid med Norconsult

Samarbeidet mellom Norconsult og Heyerdahl Arkitekter strekker seg mer enn 25 år tilbake i tid. De to selskapene har blant annet samarbeidet om en rekke prosjekter i Oslo, slik som prosjektering og planlegging av Solli plass, Frogner plass og Rådhusplassen i Oslo.

– Oppkjøpet av Heyerdahl Arkitekter er en naturlig videreføring av et svært godt og langvarig samarbeid på en rekke prosjekter. Vi gleder oss til fremover å ikke bare jobbe med hverandre, men til å være en del av det samme selskapet, og dele både felles kultur, arbeidsplattform og kontorlokaler, sier Sigurd Rugsland, direktør for divisjon plan og samferdsel i Norconsult.

– Vi er stolte av at Norconsult ønsker å innlemme Heyerdahl Arkitekter i sin virksomhet, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, nå som integrerte og fullverdige medlemmer av selskapet. Overtagelsen vil styrke oss i det digitale skiftet vi står midt oppe i. Samtidig kan vi, med vår brede erfaring, være et faglig bidrag til den sterke utviklingen Norconsult har hatt innen arkitekturfaget, sier sivilarkitekt Birger Heyerdahl.

Heyerdahl Arkitekter vil videreføre sin virksomhet som en integrert del av Norconsult fra 1. januar 2019.