Fra venstre: Jacob Ilsøe direktør Byggeri & Anlæg Norconsult DK, Thomas Bolding Rasmussen adm. dir. Norconsult DK, Jens Kærsgaard, adm. dir. &partner KAAI, Niels Andersen, prosjeksjef & partner KAAI, Egil Gossé, konserndirektør Norden, Norconsult.

Norconsult overtar KAAI – Kærsgaard & Andersen A/S i Danmark

Norconsult styrker sin posisjon i Danmark gjennom kjøpet av det danske rådgivningsselskapet KAAI – Kærsgaard & Andersen A/S.

Oppkjøpet vil styrke Norconsults kompetanse innen sosial boligbygging og offentlige byggeprosjekter i Danmark. Med et økende behov for renovering og energifokus har Norconsult gjennom oppkjøpet fått tilført solid erfaring og kapasitet på området.

– Oppkjøpet av KAAI bidrar til å styrke Norconsults posisjon som et større tverrfaglig rådgivningsselskap i Danmark. Med KAAIs dyktige medarbeidere på laget ser vi frem til å tilby våre kunder i det danske markedet et enda bredere tjenestetilbud samt en god geografisk nærhet, sier Egil Gossé, konserndirektør for Norden i Norconsult.

Norconsult med 200 rådgivere i Danmark

KAAI har en bred tverrfaglig struktur og har kontorer i Ålborg og Århus på Jylland. De om lag 50 medarbeiderne består av byggherrerådgivere, byggeledere, ingeniører, konstruktører og arkitekter, med stor erfaring innen sosial boligbygging. Etter oppkjøpet har Norconsult 200 rådgivere innen byggevirksomhet og industri i Danmark.
På bakgrunn av det felles forretningskonseptet ser Jens Kærsgaard, administrerende direktør og partner i KAAI, store utviklingsmuligheter i det å bli del av Norconsult-konsernet:

– For oss er det et naturlig skritt i den videre utviklingen av KAAI å bli integrert i et selskap som vi fullt ut kan se oss selv som del av. Det gjør at vi fremover vil kunne levere bredere og enda bedre tjenester til våre kunder, og på den måten styrke våre kunders utvikling.

– For våre medarbeidere innebærer det å bli en del av Norconsult at de får anledning til å samarbeide med nye kollegaer, på en spennende arbeidsplass i rivende utvikling. Dette er noe dagens fem partnere i KAAI, som alle fortsetter, også ser også frem til, sier Jens Kærsgaard.

KAAI fortsetter sin virksomhet fra de nåværende kontorene i Ålborg og Århus under navnet Norconsult – KAAI.