Norconsult, her ved konserndirektør Bård Hernes, overtar Betonmast Boligbygg AS og deres 16 erfarne rådgivere.

Norconsult overtar prosjekteringsmiljøet i Betonmast Boligbygg AS

13. juni overtok Norconsult prosjekteringsmiljøet i Betonmast Boligbygg. Alle ansatte blir med videre i Norconsult og transaksjonen styrker selskapets posisjon innen bygg og eiendom i Oslo-regionen.

Betonmast Boligbygg AS, tidligere kjent som Selvaagbygg, er blant landets mest erfarne boligbyggere. Selskapets kjerneområde er standardisert boligbygging, men det har også bred erfaring med integrerte bolig- og næringsprosjekter.

Betonmast Boligbygg AS har benyttet en modell de arvet fra Selvaag med prosjektering og produksjon integrert i samme organisasjon. Tanken har vært å tilby byggherren bistand fra oppstart av prosjektet til innflyttingsklare boliger.

50 000 boliger

Med over 50 års erfaring med industriell boligproduksjon har selskapet overlevert mer enn 50 000 boliger.

– Norconsult ser frem til å få 16 nye og erfarne medarbeidere fra Betonmast med på laget. Dette teamet tilfører oss viktig fagkompetanse i grensesnittet mellom prosjektering og bygging, med god forståelse for praktiske og byggbare løsninger. Vi er spesielt glade for at alle berørte medarbeidere har valgt å begynne i Norconsult, og vi ser frem til å utvikle dette området videre, sier Bård Hernes, konserndirektør i Norconsult.

Som en del av transaksjonen bistår Norconsult Betonmast Boligbygg med videre prosjekteringsarbeider for prosjektene «Skårerbyen byggetrinn 3 og 4» samt «Lørenskog hageby».

–  Vi ser at prosjekteringsavdelingen vår er bedre tjent med å bli del av et større, mer robust miljø som rendyrker denne type kompetanse. I Norconsult blir avdelingen en del av Norges ledende prosjekteringsmiljø, hvor de vil ivareta våre prosjekter i fortsettelsen, sier daglig leder i Betonmast Boligbygg Jon Harald Kristiansen.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss