Fra venstre: fungerende daglig leder i Provar AS, Harald Valen og kontorleder i Norconsults kontor i Ålesund, Arne Grim Maurstad.

Norconsult overtar Provar AS

Norconsult AS overtok 1. juni 2015 alle aksjene i Provar AS og styrker sin posisjon i Midt-Norge. Provar AS fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som en integrert del av Norconsult. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Norconsult AS, Norges ledende flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, overtok 1. juni 2015 Provar AS som har hovedkontor i Ålesund. Provar AS er rådgivende ingeniørfirma innen Vann og Avløp. Selskapet har tre ansatte, som alle fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Provar AS og Norconsult har samme syn på framtiden og begge selskapene erkjenner at markedet i enda større grad framover etterspør tverrfaglighet, større innkjøpspakker og større kapasitet. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig bra sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer. Etter overtagelsen av Provar AS vil Norconsult i Ålesund ha mer enn 30 ansatte og befester sin posisjon som et tverrfaglig ledende rådgivermiljø med til sammen ca. 100 ansatte i Møre og Romsdal.

- Kjøpet av Provar AS er en viktig byggestein for å befeste Norconsult sin posisjon som det ledende tverrfaglige kompetansemiljøet i Ålesund på rådgiversiden. Kjøpet gir Norconsult tilgang til et meget kompetent og anerkjent rådgivermiljø innen Vann og Avløp, og vi ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i regionen i dag, sier konsernsjef i Norconsult AS, Per Kristian Jacobsen.

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet, og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i involverte selskaper. Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, for å trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst.

Begge selskapene ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom sammenslåingen.
Norconsult forsterker markedsinngrepet og tverrfagligheten i regionen, og Provar AS sin mangeårige kompetanse vil bli utnyttet til å lære opp yngre personell i Norconsult innen faget Vann og Avløp.

Last ned pressemelding her

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss