Etter oppkjøpet av Skovhus Arkitekter har Norconsult cirka 130 medarbeidere i Danmark.

Norconsult overtar Skovhus Arkitekter

Norconsult styrker seg innen arkitektur og overtar Skovhus Arkitekter i Danmark. Med Skovhus Arkitekter kan Norconsult imøtekomme den økende etterspørselen etter tverrfaglige rådgivningstjenester.

– Kundene våre etterspør stadig oftere tverrfaglige tjenester innen arkitektur og rådgivende ingeniørtjenester. Med oppkjøpet av Skovhus Arkitekter kan Norconsult levere et bredt og helhetlig tilbud til kundene våre, særlig innen boligutvikling og handel. Kundene vil oppleve ett kontaktpunkt, sier administrerende direktør i Norconsult i Danmark, Thomas Bolding Rasmussen.

Skovhus Arkitekter har kontor i Aarhus og sysselsetter 17 medarbeidere. Etter oppkjøpet har Norconsult cirka 130 medarbeidere i Danmark. De to selskapene har samarbeidet tett tidligere, og grunnlegger og daglig leder Kim Skovhus i Skovhus Arkitekter ser muligheter for å videreutvikle kontoret ved å bli en del av Norconsult-konsernet:

– Etter sammenslåingen er vi godt rigget for å levere bredere og bedre tjenester til kundene våre i fremtiden, og dermed også styrke utviklingen til kundene våre. For medarbeiderne vil det å bli en del av Norconsult innebære at de får mulighet til å samarbeide med nye kollegaer, og ha en spennende arbeidsplass i rask utvikling, sier Skovhus.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss