Det var trangt om plassen da Norconsults Kjetil Nyseth innledet debatten om godsflyt mellom sjø og jernbane under Arendalsuka.

Norconsult på Arendalsuka 2018: Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester.

Norconsults konserndirektør Bård Hernes ønsket velkommen og ga deretter ordet til seniorrådgiver Kjetil Nyseth fra Norconsult for en introduksjon til temaet.

– Det foreligger en politisk ambisjon om å flytte mer godstransport fra lastebil og over til bane og skip. Klima og miljøpåvirkningen er et viktig argument for dette, men vi ser også et tydelig press på godsflyten. Norge har mange havner, og de er oftest lokalt eid og styrt, gjerne av kommunen. Transport behøver et helhetlig system og det krever derfor en helhetlig politisk og strategisk styring og planlegging, uttalte Nyseth.

Debattleder Jan-Erik Larsen åpnet gulvet med å minne om at Riksrevisjonen, i en skarp rapport i vinter, slo fast at arbeidet med å øke godsflyten fra vei til sjø og jernbane ikke er tilstrekkelig fulgt opp, og at en enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomité er enig med Riksrevisjonen. De åtte paneldeltakere fra norsk politikk og næringsliv tilførte ulike perspektiver til debatten.

I paneldebatten deltok:

 • Are Kjensli, Adm. direktør, NHO Logistikk og Transport
 • Sefrid Line Jakobsen, Seksjonsleder markedskunnskap, Jernbanedirektoratet
 • Per Jan Osdal, Administrerende direktør, Kystverket
 • Erik Røhne, Administrerende direktør, CargoNET
 • Helge Orten, Høyre
 • Nils Aage Jegstad, Høyre
 • Hans Fredrik Grøvan, Kristelig Folkeparti
 • Martin Schreck, Seniorrådgiver, Norconsult
 • Digitalisering

  Etter debatten viste Norconsult også frem hvordan selskapet, ved å være tidlig ute med å nyttiggjøre seg av digitalisering og nye samarbeidsformer, skaper mer verdi for kunden og løser problemer man tidligere ikke kunne løse. Det var stor trafikk på dekk, hvor Norconsult hadde rigget seg til med muligheter for å teste både virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR). Og mens publikum mønstret på for å få muligheten til å se inn i fremtiden gjennom et par VR-briller, presenterte Norconsults Andreas Lindblad, Thomas Angeltveit og Onno Musch hvordan selskapet nå jobber med bruk av spillteknologi, VR/AR og tegningsløse prosjekter i stadig flere oppdrag.