Norconsult på Hamar er Miljøfyrtårn

Norconsults kontor på Hamar er nå blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Ordfører i Hamar, Morten Aspeli sto for overrekkelsen av diplomet.

Ved overrekkelsen uttrykte ordfører Morten Aspeli tilfredshet med at Norconsult viser ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og ved å påvirke til miljøvennlige løsninger i sine oppdrag.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss