Leder av Lillehammer-kontoret til Norconsult, Torunn Margrete Bjerke, får overrakt det synlige beviset fra Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen på at kontoret har blitt en Miljøfyrtårnbedrift. Foto: Jørn Hindklev, Byggeindustrien.

Norconsult på Lillehammer har blitt Miljøfyrtårnbedrift

Fredag 22. april fikk leder av Lillehammer-kontoret til Norconsult, Torunn Margrete Bjerke overrakt det synlige beviset fra Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen om at kontoret har blitt en Miljøfyrtårnbedrift.

Denne saken ble opprinnelig skrevet av og publisert på bygg.no, og er i sin helhet gjengitt med tillatelse fra journalist Jørn Hindklev i Byggeindustrien.

Norconsult sitt Lillehammer-kontor har 34 ansatte og Bjerke forteller at de har jobbet med Miljøfyrtårn-sertifiseringen det siste halve året. Det er en ambisjon at alle Norconsult-kontorene over hele landet skal bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

- Denne prosessen har vi kjørt sammen med hovedkontoret i Sandvika og avdeling Kjørbo. Vil ville være med på dette for å bidra til et lavere klimautslipp og mindre miljøbelastning, sier Bjerke.

Store muligheter til å påvirke gjennom prosjektene

Hun sier at arbeidet med sertifiseringen har betydd et arbeid for å dokumentere at kontoret tilfredsstiller kravene til Miljøfyrtårnbedrift.

̶ Vi er en rådgivende ingeniørbedrift og har rådgivere som jobber med energi- og klimaspørsmål og alle jobber med disse tingene i det daglige, det handler både om areal- og reguleringsplaner og bygningstekniske løsninger. Vi har en enorm mulighet til å påvirke når vi prosjekterer nye bygg og anlegg, sier hun.

Miljøfyrtårnsertifiseringen stiller krav til bedrifters styringssystem.

̶ I Norconsult er vi heldige ved at vi har et godt styringssystem. Men vi må ha et kontinuerlig fokus på dette og må rapportere alt vi gjør hvert år, påpeker hun.

̶ Hvordan vil kundene merke dette?

̶ Vi oppdager at kundene stiller stadig sterkere krav om dette og vil bruke dette i vår markedsføring. Det er en årsak til at vi ønsker å bli en Miljøfyrtårnbedrift. Vi må ofte når vi leverer tilbud også levere en dokumentasjon på at vi tenker på miljøet, og vi må bruke det i jobben vår og bidra til å påvirke prosjektene vi jobber med, sier hun.

Miljøfokus bidrar på bunnlinja

Lillehammer-ordfører Granberg Johnsen sier at Lillehammer kommune var en av de første i landet som vedtok en egen klima- og energiplan.

̶ Her var ett av tiltakene at kommunens egne virksomheter skulle Miljøfyrtårnsertifiseres, og det skulle være en oppfordring til at bedrifter og andre aktører i Lillehammer skulle gjøre det samme. Dette ble vurdert som ett virkemiddel i den store fellesdugnaden som det å ta miljøansvar er, sier han.

Ordføreren opplyser at kommunen ligger på en cirka 10. plass i landet blant antall Miljøtårnsertifiserte virksomheter, både i antall og i forhold til folketall.

̶ Jeg tror årsaken er en bevissthet rundt at ordningen sees på som nyttig og relevant. Det er viktig å ta miljøhensyn, men mange oppdager at sertifiseringen gir et godt bidrag til bunnlinja ved at man også identifiserer besparelser og effektivitetstiltak. Det er også et poeng for virksomhetene at både forbrukere og kunder stiller stadig større miljøkrav, sier han.

Tekst og foto: Jørn Hindklev/ Byggeindustrien.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss