Norconsult prosjekterer nye bomstasjoner på norsk og svensk side av Svinesundbroen. (Foto: Wikipedia, merket for gjenbruk)

Norconsult prosjekterer nye bomstasjoner ved Svinesundbroen

Norconsult er ansvarlig for prosjekteringen når bomstasjoner på både norsk og svensk side av Svinesundbroen byttes ut.

Arbeidet med prosjektering av nye, automatiske bomstasjoner på norsk side er allerede ferdigstilt. Nå prosjekterer Norconsult ombyggingen av bomstasjoner på den svenske siden av grensebroen, på oppdrag for det svenske Trafikverket.

– De gamle og utdaterte stasjonene er fjernet, og portaler med automatisk kameraovervåking er på plass, sier Jenny Thönell, ingeniør i Norconsult AB i Sverige.

Norconsult bidrar til en lettere arbeidshverdag for tollere og politi

Der de gamle bomstasjonene lå er det nå etablert et stort asfaltert område. Her skal det bygges et kontrollpunkt for tollere og politi.

– Trafikken ledes nå forbi ved hjelp av midlertidig skilting. Vi jobber med å få på plass ulike type skilt skilter, slik at det blir mulig å midlertidig sette ned hastigheten og lede trafikk inn på det nye kontrollpunktene. Disse skiltene krever elektrisitet og styringssystemer, og her prosjekterer Norconsult også plassering av nye kabelrør, avslutter Thönell.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss