Fra avtalesigneringen 18. mars. Foto: Sykehusbygg HF

Norconsult prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF.

­– Vi er stolte og ydmyke over å kunne være med og gjennomføre dette forprosjektet, som inkluderer det første protonterapisenteret i Norge. Dette er et viktig prosjekt for Norconsult, våre samarbeidspartnere, Oslo universitetssykehus og Radiumhospitalet, sier Bård Hernes konserndirektør i Norconsult.

Nytt Klinikkbygg består av en sengefløy og en behandlingsfløy og vil inneholde blant annet av 155 ensengsrom med bad, 10 operasjonsstuer, 53 poliklinikk- og dagbehandlingsrom og 13 modaliteter innenfor bildediagnostikk og utgjør cirka 33 000 kvadratmeter.

Protonbygget har et areal på cirka 10 000 kvadratmeter.Protonterapi er en metode for behandling av kreft. Stråling med protoner er en ny behandlingsform som det er store forventninger til. Dette er ett av to senter som bygges i Norge, og det første i sitt slag i Norge. Dette medfører tekniske utfordringer på høyt nivå med krav til presisjon og kompetanse. Bruk av BIM og digitale løsninger vil være særlig viktig for dette prosjektet.

Norconsult skal utarbeide forprosjektet for det nye klinikk- og protonbygget i Oslo. Avtalen inkluderer også en opsjon på anbudsprosjektering for grunnentreprise, detaljprosjektering og byggefase.

Under forprosjektet vil Norconsult trekke på ressurser fra Henning Larsen Architects, Momentum Arkitekter, AART Architects, Bygganalyse AS og Søren Jensen AS. For å kunne tilby spesifikk erfaring fra protonterapi i utlandet har Norconsult også supplert gruppen med ressurser fra Scott Tallon Walker Architects (STW).

– Oppgaven i forprosjektet er videreutvikling og detaljering av prosjektet for å kvalitetssikre prosjektets rammer for B4-beslutning i henhold til veilederen for gjennomføring av sykehusprosjekter. Vi skal bidra til å skape sikkerhet for at prosjektet kan gjennomføres innenfor budsjett og tidsramme. Vårt team har lang erfaring fra Radiumhospitalet og andre felles kontrakter på tilsvarende prosjekter, og vi legger opp til tett samarbeid med prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus, sier oppdragsleder Øystein Skauge.

På bildet:

Foran: Konserndirektør Norconsult, Bård S. Hernes, prosjektsjef Sykehusbygg HF, Pål Høylie

Bak fra venstre: Kontraktsansvarlig Norconsult, Kåre Kallmyr, oppdragsleder, Norconsult Øystein Skauge, prosjekteringsgruppeleder Momentum Arkitekter, Michael Ramm Østgaard, prosjektdirektør Dag Bøhler, Sykehusbygg HF, prosjektleder prosjektering Jan Drabløs, direktør Bygg og Anlegg Norconsult, Kjetil Ruud, prosjektstøtte Sykehusbygg HF, Andreas Riibe-Normann