Illustrasjon av settefiskanlegget Ænes Inkubator, som Norconsult skal prosjektere. (Illustrasjon: Norconsult)

Norconsult prosjekterer settefiskanlegget Ænes Inkubator

Norconsult skal levere prosjekteringstjenester innen arkitektur, byggeteknikk og bygningsfysikk til etableringen av et nytt stort settefiskanlegg i Hardanger.

De tre oppdrettsselskapene Eide Fjordbruk, Lingalaks og Tombre Fiskeoppdrett har gått sammen om å bygge et nytt settefiskanlegg på Ænes ved Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune. Anlegget, som har fått navnet Ænes Inkubator, har konsesjon på årlig å kunne produsere 3000 tonn, eller 20 millioner laksesmolt med størrelse opp til én kilo. Dette gjør eierne selvforsynt med settefisk.

Anlegget omfatter fem avdelinger i separate karhaller, der de tre første avdelingene har stålkar og de to siste betongkar. I tillegg vil anlegget inneholde klekkeri, vaksinasjonshall, fôrlager og ulike støttefunksjoner. Bygningsmassen vil ha ens samlet grunnflate på ca. 9 500 kvadratmeter, inkludert en administrasjonsdel på 1 000 kvadratmeter.

Resirkulerer nesten alt vannet

Veidekke er totalentreprenør for bygningsmessige arbeider, mens AKVA group Land Based Norway AS (tidligere Aquatec Solutions) har ansvaret for prosjektering og bygging av prosessanlegget. Anlegget er basert på RAS-teknologi der inntil 99,5 prosent av vannet resirkuleres. Norconsult har inngått avtale med Prosjektil AS, en underleverandør til Veidekke, for prosjektering av fagene arkitektur (ARK), byggeteknikk (RIB) og bygningsfysikk (RIBfy).

– Vi er svært fornøyde med at Prosjektil og Veidekke nok en gang har valgt Norconsult som samarbeidspartner for et stort settefiskanlegg, sier Egil Larsen, markedskontakt for akvakultur i Region Vest.

Digital leveranse

Oppdraget, som nå er i detaljprosjekteringsfasen, gjennomføres med full BIM-prosjektering. Bimsync benyttes som samarbeidsverktøy i prosjektet, noe som gir alle parter anledning til å dele og kommunisere om saker, visualisere BIM-modeller med mer.