Norconsult har prosjektert ny dobbeltsporet jernbanelinje Holm - Nykirke. (Foto Freddy Samson Fagerheim/ Jernbaneverket)

Norconsult prosjekterte den nyåpnede jernbanelinjen Holm – Nykirke

17. desember var det offisiell åpning av 15 km ny dobbeltsporet jernbane mellom Holm og Nykirke på Vestfoldbanen. Norconsult har hatt prosjekteringsansvar for hele strekningen.

Norconsult begynte prosjekteringen av den viktige InterCity-strekningen allerede i februar 2009 og har fulgt opp i byggefasen helt frem til åpningen. Sammen med underrådgiver ECT har Norconsult hatt ansvar for alle fag med unntak av signal på den 7,5 km lange strekningen mellom Holm og Holmestrand. Videre har Norconsult med ECT hatt ansvar for vann- og frostsikring, føringsveier og all jernbaneteknikk med unntak av signal på den 7,3 lange strekningen mellom Holmestrand og Nykirke.

For øvrig har Norconsult bistått Jernbaneverket med blant annet å følge opp produksjon, leveranser og installering av betongelementer, stålhvelv og dører. Fremdeles gjenstår en opprydningsentreprise der Norconsult også er engasjert.

Holm – Nykirke er den første banen i Norge som er dimensjonert for en hastighet på 250 km/t. Det var statsminister Erna Solberg som sto for den offisielle åpningen av strekningen lørdag 17. desember. Åpningen ble markert med en folkefest på den nyåpnede Holmestrand stasjon.

**

Fakta om Holm - Nykirke: Det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke (forbi Holmestrand) er like under 15 km langt og over 12 km av sporet går i tunnel. Nye Holmestrand stasjon er bygget inne i Holmestrandfjellet. Jernbaneverket startet byggingen i sommeren 2010, trafikken ble satt på 28. november 2016. Offisiell åpning var 17. desember 2016.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss