Norconsult prosjekterte belysningen på Lillestrøm sykkelhotell. (Foto: Ibrahim Elhayawan)

Norconsult prosjekterte lys til prisbelønt sykkelhotell

Norconsult har vært rådgiver på prosjektering av belysningen på Lillestrøm sykkelhotell, som vant Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris 2017.

Sykkelhotellet skal gjøre det enklere for de reisende å la bilen stå til og fra stasjonen, og er utformet slik at man slipper å bekymre seg for om sykkelen står trygt. Norconsult har vært med på å prosjektere sykkelhotellets belysning, der den funksjonelle belysningen også fungerer som effektbelysning. Lillestrøm sykkelhotell har vegger i et opalt materiale, noe som gjør at belysningen er synlig gjennom sykkelhotellets fasade.

Skedsmo kommune delte for første gang ut sin arkitektur- og byutviklingspris i 2017, og juryens begrunnelse var slik:

«Sykkelhotellet på Lillestrøm syd er et tidsriktig og innovativt prosjekt som bidrar til å tilrettelegge for økt bruk av sykkel i kombinasjon med kollektivtrafikk. Bygget har en spennende utforming, konstruksjon og materialbruk, og markerer seg tydelig i bybildet i konkurranse med langt mer ruvende naboer. Byggets arkitektur og funksjon har evnet å skape begeistring langt utover landets grenser og bidrar til å forsterke bildet av Lillestrøm som Norges beste sykkelby. Juryen ønsker i tillegg gi heder til byggherre Jernbaneverket/Bane NOR Eiendom for å satse på sykkelhoteller ved jernbane-stasjoner over hele landet. Sykkelhotellene har potensial til å bli urbane turistveiprosjekter; små arkitektoniske perler som bidrar til å fremheve sykkelens status i bybildet. Sykkelhotellene er en representant for en større mentalitetsendring i areal- og transportplanleggingen og det neste steget på veien mot et fullverdig servicetilbud for sykkel.»

Norconsult med solid kompetanse innen sykkelhoteller

Norconsult har også vært med på prosjektering av lys til sykkelhotellet ved Asker stasjon, og har hatt en sentral rolle i planleggingen av sykkelhotell ved Sandvika stasjon. Sistnevnte er en del av rehabiliteringsprosjektet av Sandvika stasjon. Konseptet for belysningen ved Asker og Lillestrøm er videreført på Sandvika stasjon, der den funksjonelle belysningen også fungerer som effektlys

Prosjektfakta Lillestrøm sykkelhotell:

  • Beliggenhet: Lillestrøm, Jonas Lies gate 2-4
  • Byggherre: Bane NOR Eiendom
  • Byggeår/Ferdigstilt: 2016
  • Areal/Størrelse: 500 m2
  • Kostnad eks mva: 7 mill kr
  • Finansiering: Akershus Fylkeskommune
  • Prosjekterende arkitekter: Various Architects AS
  • Rådgivere/konsulenter: Norconsult as / Sweco as
  • Entreprenør: HAB Construction AS