Fra venstre: Bernt Inge Øhrn, daglig leder i MIL, kontorleder Camilla Espedalen, Martin Schreck (venstre bak) og konserndirektør Bård Sverre Hernes i Norconsult etter signering av samarbeidsavtale

Norconsult satser på digital innovasjon

Mechatronics Innovation LAB (MIL) og Norconsult blir digitale samarbeidspartnere. Avtalen innebærer at MIL og Norconsult skal utvikle applikasjoner sammen, og tilby et utvidet tjenestetilbud til industribedrifter i digitale omstillingsprosesser.

MIL er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.

Samarbeidet skal også bidra med videreutvikling av nye produkter og applikasjoner for å styrke norske bedrifters markedsposisjon i eksisterende og nye markeder.

- For Norconsult er det viktig å samarbeide med partnere som kan bidra til å styrke våre kunders verdiskaping og forsterke vår posisjon som Norges største tverrfaglige rådgivningsbedrift. MIL er en sentral del av den nasjonale infrastrukturen for testing og utvikling av produkter, systemer og tjenester. Samarbeidet er i tråd med vår strategi om å utvikle og levere stadig flere heldigitale tjenester og prosjekter. Vi tror samarbeidet vil styrke oss som en innovativ og fremtidsrettet rådgiver, sier Bård Hernes – Konserndirektør i Norconsult.

I dag jobber MIL primært med industribedrifter, men har manglet kompetanse innen rådgivning og implementering Ved å bidra med kompetanse innen augmented reality (AR) og programmering, skal Norconsult og datterselskapet Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) utvikle løsninger og applikasjoner som vil være verdiøkende for kundene. Norconsult vil også bidra med kompetanse innen digitalisering, maskinlæring og 3D-prosjektering.

Vil effektivisere arbeidsprosesser

- Som et første steg i dette samarbeidet har vi utviklet en applikasjon som gjør det mulig å lese av eller vise sanntidsinformasjon av industrielle prosessdata ved hjelp av virtuelle skilt ved hjelp av nettbrett, mobiltelefon eller VR-briller tilsvarende Microsoft Hololens, sier Martin Schreck, Dr. ing. / seniorrådgiver ved Norconsults kontor i Kristiansand.

Applikasjonen gjør at man kan lese sanntids- og sensordata for en hydraulisk trykkenhet (HPU) så som trykk, oljestrøm, oljetemperatur samt nivå og mengde i oljetanken – i tillegg til viktige prosessdata fra enheter man trenger å se på samtidig. Dokumenter og live data fra sensorer hentes via WI-FI nettverk, og dataene vises ved hjelp av hologrammer på skjerm eller briller

- Tanken er at driftsoperatører skal ha enkel tilgang på informasjon, noe som kan effektivisere arbeidsprosesser på en praktisk måte for våre kunder, sier Schreck.

Det kan også være et hjelpemiddel for å visualisere data i områder hvor skjermer vil være utsatt for hardt vær eller hærverk.